Hvordan skal fremtidens ældre bo?

05-03-2024

Mandag eftermiddag var cirka 30 borgere, ledere og andre med interesse i området samlet i Kulturkøkkenet for at diskutere fremtidens boformer for ældre.

Hvordan skal fremtidens ældre bo? Hvordan kan fremtidens boformer være en del af løsningen for at imødegå den demografiske udvikling og de tilpasninger der er nødvendige? Det var to af de spørgsmål, som borgere, repræsentanter for Odder Kommune og forskellige andre interessenter mandag eftermiddag mødtes for at diskutere i Kulturkøkkenet i VitaPark. I alt var der cirka 30 deltagere på mødet.

I de kommende år bliver vi flere og flere ældre i Odder Kommune. Samtidig forventes det, at antallet af kroniske syge og multisyge borgere vil stige.

Derfor ville vi i Odder Kommune undersøge, hvordan nuværende og fremtidige boformer for ældre kan udvikles, og hvordan boformer kan understøtte sundhed, fællesskaber, trivsel og den enkelte borgers livsmuligheder.

I den forbindelse havde vi altså inviteret til en bred drøftelse af fremtidens boformer for ældre for at få input til en boligstrategi, der kan sætte retning for den fremtidige udvikling.

Tak fordi I mødte op!