Tilskud til politisk arbejde

En kandidatliste, der har deltaget i det seneste byrådsvalg og opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til politisk arbejde i kommunen.

En kandidatliste, der har deltaget i det seneste byrådsvalg og opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til politisk arbejde i kommunen.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning om udbetaling af tilskud.

Tilskuddet til politisk arbejde udbetales for et kalenderår ad gangen.

Ansøgning skal indsendes senest ved årets udgang.

Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte (skemaet findes via link boksen herunder). Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen/regionen ved personlig henvendelse, pr. post og e-mail.

Læs mere om partistøtte: