Dagtilbud - særligt for medarbejdere

Formål: 0 – 6 år 

At alle børn i Odder Kommune har lyst og motivation til at udvikle sproglige og kommunikative kompetencer og literacyfærdigheder, så de kan udtrykke sig og indgå i udviklende relationer, deltage som aktive medborgere i samfundet og indgå i et videre uddannelsesforløb.

Derfor arbejder de professionelle i samarbejde med forældrene om at børn og unge:

Har lyst og motivation til at udvikle sproglige og kommunikative færdigheder

Aktivt kan anvende sprog og literacyfærdigheder til læring og personlig dannelse

Kan udtrykke tanker, følelser, behov og indgå i udviklende relationer til andre

Kan få interessen for at lære at læse og skrive og senere at kunne indgå i et videre uddannelsesforløb

Kan deltage som aktive medborgere i et demokratisk samfund.

  • Pædagog og børn