Handleplan for sprog, læsning og literacy-0-18

Vision

Alle børn og unge skal udvikle så gode sproglige kompetencer og literacyfærdigheder, som de kan, uanset social baggrund.

Hvad er Literacy
Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som f.eks. bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegninger og billeder.

En forudsætning for Literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.
kilde: Nationalt Videncenter for Læsning.

Formål for sprog, læsning og literacy

Odder Kommunes børne- og ungepolitik har som overordnet vision, at alle børn og unge udvikler et positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være en del af fællesskabet.

Gode sprogfærdigheder er en væsentlig forudsætning for børn og unges sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, og dermed for deres trivsel og selvværd. Tale- og skriftsprog er redskaber til kommunikation og er afgørende for at kunne deltage og øve indflydelse i alle livets sammenhænge. Både udenlandsk og dansk forskning viser, at børn med sproglige vanskeligheder i de tidlige år har øget risiko for at få læse- og skrivebesvær samt har vanskeligt ved at opnå uddannelsesmæssig succes og gode muligheder i livet (Bleses et al, 2016). Derfor er det vigtigt, at vi så tidligt som muligt sikrer alle børn en optimal sprogudvikling.

Odder Kommune har valgt at udarbejde en Handleplan for Sprog og Literacy for at sikre en rød tråd i arbejdet med børn og unges sprog og literacy-udvikling fra 0-18 år.

Dreng kigger på lærer