Dette skal du have parat når du søger om en ydelse eller en enkeltydelse

Nedenstående er en vejledning til, hvorledes du kan søge om enkeltydelse, og hvilken dokumentation, vi skal bruge. 
Bemærk, dokumentationen du vedlægger skal være pdf.filer, og ikke fx skærmprint fra telefonen.

Selve ansøgningen:

Den finder du på Borger.dk

Borger.dk

 Dokumentation til ansøgningen:

  • Totaloversigt fra banken, der viser alle dine konti
  • 3 måneders kontoudtog på alle konti

Disse oplysninger kan nemt deles via kontodeling.dk, som du logger på med MitId.

www.kontodeling.dk

Du skal vælge Odder Kommune, og at du giver tilladelse til at dele kontooplysninger.

Det er kun den ene gang, vi får adgang til oplysningerne fra banken, og det betyder blot, vi kan se ovennævnte oversigt og kontoudtog.

Derudover skal vi bruge dokumentation på:

  • Oplysninger om evt. værdipapirer
  • Værdi af bil og evt. gæld heri
  • Anden formue

Oplysninger om udgiften, og grunden til du søger økonomisk hjælp:

  • Oplys om udgiften og dokumenter dette i form af regninger/evt. rykkere.
  • Oplys grunden til, du søger. Har du været ude for ændringer i dine økonomiske forhold – hvilke?
  • Hvordan er evt. restance opstået. Hvor stor en del kan du evt. selv afholde.  

Oplysninger til vurdering af din mulighed for at afholde udgiften:

På ansøgningen oplyser du, hvad dine faste udgifter er. Der skal vedlægges dokumentation herfor. 

Husleje:      Enten PBS-oversigt, seneste betaling af husleje, eller huslejekontrakt
El, vand, varme:          Enten PBS-oversigt, eller seneste opkrævninger
Øvrige udgifter:  Enten PBS-oversigt eller seneste opkrævninger
Indtægt:     Dokumenter indtægt, boligstøtte og evt. andre indtægter. 

Ovenstående oplysninger kan via en pdf-fil (ikke skærmprint) vedlægges den elektroniske ansøgning.

Alternativt kan du bruge vores mail : teambbs@odder.dk - Hvis du bruger mail, skal du ikke skrive hele dit cpr.nr., da det ikke er en sikker-mail.