Ydelse

Læs om Familieydelse på borger.dk


Ydelse i Odder Kommune

Selvbetjeningsløsningen kan anvendes til at:

 • ansøge om økonomisk hjælp
 • se beskeder fra kommunen
 • indsende dokumentation
 • få overblik over dine ydelsessager
 • følge dine udbetalinger af ydelse
 • få vejleding i brugen af selvbetjeningsløsningen

Selvbetjeningsløsningen anvendes til kommunikation vedr. 

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Integrationsydelse
 • Ledighedsydelse ved ferieafvikling
 • Danskbonus
 • Enkeltydelse