§56-aftale

En § 56-aftale er en særlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver ved længere fravær.

En §56-aftale betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første fraværsdag. På den måde vil din sygdom ikke belaste din arbejdsgiver så hårdt økonomisk.

Vi har mulighed for at lave en såkaldt §56-aftale, hvis du har forhøjet risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom.

Du skal have en kronisk sygdom, der forventes at give mindst 10 dages fravær om året. Det kan også være i forbindelse med længerevarende behandling, hvis behandlingen inklusiv transporttid udgør mindst fire timer af den ugentlige arbejdstid.

 

• Du skal være sygedagpengeberettiget (og opfylde beskæftigelseskravet)
• Der skal foreligge lægedokumentation på, at der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom
• Aftalen skal indgås af dig og din arbejdsgiver
• Aftalen er knyttet til det enkelte arbejdsforhold og gælder i op til to år
• Aftalen omfatter kun fravær på grund af sygdom, som § 56-aftalen er indgået på baggrund af
• § 56-aftalen kan ikke anvendes med henblik på nedsættelse af arbejdstiden
• Aftalen skal godkendes af jobcentret

På borger.dk kan du finde yderligere information og vejledning til ansøgning om § 56-aftale: Borger.dk