Jeg er blevet syg

Tidlig og aktiv indsats.

Jobcenter Odder tror på, at en tidlig og aktiv indsats i dit sygeforløb medvirker til, at du hurtigere bliver rask igen.

Derfor bliver du tidligt i dit sygdomsforløb kontaktet af en socialrådgiver vedrørende dine muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Allerede ved den kontakt bliver der lagt en aktiv plan for din sygemelding/tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Sygemeldt

Jobafklaringsforlob

§56-aftale

I arbejde med funktionsnedsættelse

Kontakt os

Jobcenter Odder
Rådhusgade 3
8300 Odder

Virksomhedsservice
Vitaparkvej 17
8300 Odder

E-mail: jobcenter@odder.dk

Åbningstider

Telefon: 8780 3787
EAN: 5798006128556

LinkedIn: Jobcenter Odder