Jobafklaringsforløb

Hvis du har opbrugt din ret til at få sygedagpenge, men stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, kan du komme i et jobafklaringsforløb.

Forløbet skal hjælpe dig med at tilrettelægge din vej tilbage til arbejde eller uddannelse.

I et jobafklaringsforløb iværksættes der en tværfaglig indsats, hvor formålet er at hjælpe dig tilbage til arbejde eller uddannelse. Forløbet er individuelt tilpasset og helhedsorienteret.

Når du starter i et jobafklaringsforløb, indkalder din koordinerende sagsbehandler dig til den første samtale. I skal sammen følge op på din samlede situation samt udfylde rehabiliteringsplanens forberedende del, som danner afsæt for det videre forløb.

Herefter vil du hurtigst muligt, sammen med din koordinerende sagsbehandler, blive indkaldt til møde i kommunens rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet består af fagfolk fra kommunen og en læge fra regionen. I skal sammen tilrettelægge den indsats, der passer til dig, og som kan understøtte din vej tilbage i beskæftigelse eller i uddannelse.

Med afsæt i rehabiliteringsteamets indstilling vil din koordinerende sagsbehandler i samarbejde med dig iværksætte aktiviteter, der passer til dig, og som medvirker til at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan fx være virksomhedspraktik eller et job med løntilskud. Hvis du allerede har et arbejde, kan det være aktiviteter, der medvirker til, at du gradvist kan vende tilbage din arbejdsplads.

Under jobafklaringsforløbet modtager du eller din arbejdsgiver ressourceforløbsydelse. Ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau, men er uafhængig af din formue og din ægtefælles økonomi.

Læs mere om ydelsen her: Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb varer maksimalt to år - dog så kort tid som muligt da målet er at hjælpe dig tilbage i arbejde. Hvis du efter to år fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, har du mulighed for at få endnu et jobafklaringsforløb.