Bestemmelser for Aftenskolerådet

  1. Aftenskolerådet er nedsat af Kommunalbestyrelsen i Odder.

  2. Aftenskolerådet består af og vælges af aftenskoler, der virker i Odder Kommune. Hver skole har en repræsentant, - oftest skolelederen.

  3. Rådet kan være selvsupplerende efter behov.

  4. Hvert medlem er valgt for en 4-årig periode.

  5. Rådet konstituerer sig selv med formand og sekretær og kasserer. Rådet vælger tillige 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget for en 4-årig periode i starten af hver ny kommunalbestyrelsesperiode. Der vælges 2 personlige suppleanter til Folkeoplysningsudvalget.

  6. Der betales ikke kontingent til Aftenskolerådet, men evt. udgifter dækkes via tilskud fra Folkeoplysningsudvalget.

  7. Der er ingen vedtægter for Aftenskolerådet. Bestemmelserne er vedtaget af Aftenskolerådet og skal revideres efter behov.

AFTENSKOLERÅDET
Revideret den 27.3.2022