Folkeoplysningsudvalget Innovationspulje

Puljen er en engangspulje på 50.000 kr. og administreres af Odder Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Formål

Puljens formål er at fremme og støtte nyskabende, innovative og inspirerende idéer, initiativer, forsøg og projekter inden for det folkeoplysende område.
Folkeoplysningsudvalget kan både tage initiativ til arrangementer for flere aktører eller selv indhente ny viden, inspiration eller kompetencer

Målgruppe

Puljen kan anvendes af Folkeoplysningsudvalget og søges af såvel godkendte folkeoplysende foreninger som selvorganiserede foreninger og grupper med folkeoplysende struktur, dvs. vedtægter mv.
Målgruppen har hjemsted i Odder Kommune.

Kriterier

Mindst et af følgende kriterier skal være opfyldt for, at ansøger kan søge puljen.
Ansøger ønsker at stå for:

  • tværgående seminarer / kurser / workshops i enkelt-emner, der har relevans for folkeoplysende områder, f.eks. rekruttering og fastholdelse af frivillige

  • tværgående vidensdage med forskellige, samtidige emner som f.eks. frivillighed, god ledelse, mental sundhed, håndtering af krænkelser mv.

  • workshops/kurser for foreninger, aftenskoler mv. i relevante emner

  • afprøvning af innovative projekter i foreninger, der ønsker at afsøge nye aktivitetsformer, nye ledelsesformer, nye tværgående mix-aktiviteter både kønsmæssigt og aktivitetsmæssigt


Det skal tilstræbes, at ansøger har en medfinansiering på min. 25 %. Behovet herfor vurderes for hver ansøgning. Medfinansiering kan fx være frivillige timer, egne midler og fondsmidler.

Ansøger skal efter endt afvikling indsende en evaluering med fokus på videndeling for andre gerne suppleret med billeder og/eller video.

Ansøgning skal sendes til folkeoplysning@odder.dk 

Skemaer