Bendixminde etape 3

20 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn ved Krags Mark i Odder bys nordvestlige del sættes til salg den 5. oktober 2021.

Bendixminde etape3 oversigt grunde

Følgende grunde er til salg

Grund 1 - Solgt af Nybolig
950.000 kr.

Grund 16 - Solgt af Nybolig
1.300.000 kr.
Grund 2 - Solgt af home
900.000 kr.

Grund 18 - Solgt af home
1.150.000 kr.
Grund 3 - Solgt af EDC
950.000 kr.

Grund 20 - Solgt af Danbolig
1.150.000 kr.
Grund 4 - Solgt af EDC
925.000 kr.

Grund 22 Solgt af EDC
1.300.000 kr.
Grund 5 - Solgt af John Frandsen
950.000 kr.

Grund 24 - Solgt af John Frandsen
1.200.000 kr.
Grund 6 - Solgt af Nybolig
925.000 kr.

Grund 26 - Solgt af Nybolig
1.200.000 kr.
Grund 8 - Solgt af home
950.000 kr.

Grund 28 - Solgt af home
1.200.000 kr.
Grund 10 - Solgt af Danbolig
975.000 kr.

Grund 30 - Solgt af Danbolig
1.100.000 kr.
Grund 12 - Solgt af EDC
975.000 kr.

Grund 32 - Solgt af EDC
1.000.000 kr.
Grund 14 - Solgt af John Frandsen
1.000.000 kr.
Grund 34 - Solgt af John Frandsen
900.000 kr.

 

Købsaftale


Tillæg til salgsbetingelser


Lokalplan

 

Drone skud af den nye udstykning Den nye udstykning ses bagerst i billedet

Vandløbslav

I henhold til gældende spildevandsplan tillæg nr. 2, skal alt regnvand afledes på overflade, hvilket også gælder for tagvand, overfladevand, samt vand fra veje og sti. I udstykningen er der etableret vandveje som kan modtage regnvandet var grundene og fra veje og stier. Vandvejene består primært af grøfter, trug, regnvandsbede, og skal vedligeholdelse af vandløbslavene.

Der er tinglyst en medlemspligt til et vandløbslav på alle grundene. Drift og vedligeholdelse af vandvejene foretages af lavet og omkostninger hertil afholdes af medlemmerne.

Deklarationstekst og område for regnvandslav ses her:


Måleblad med grundstørrelse

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel


Parcelkort med byggemodnet terrænkoter

Parcelkort med færdig byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

Parcelkort med indmålt spildevandsforsyning og vandrende

Den nye udstykningen er ved at blive gjort klar til de nye parcelhusgrunde Den nye udstykningen er ved at blive gjort klar til de nye parcelhusgrunde

Ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen. Oplysninger om kloakforsyningen og vandrender er anvist ovenfor.

Jordbundsundersøgelser

Her kan finde oplysninger om geotekniske og miljøundersøgeler på grundene.

De geotekniske rapport er udført, før byggemodningen blev igangsat. Anvist terrænkoter i de geotekniske rapporter kan derfor variere i forhold til det færdig byggemodnet terræn. Der henvises til overstående afsnit om parcelkort med byggemodnet terrænkoter, samt terrænregulering af grunde under byggemodningen.

Drone skud af "Børnenes Bro" "Børnenes Bro" er genvej til skole og indkøb af dagligvarer

Markdræn

Området har indtil for nylig være almindelig landbrugsland, hvorfor der er en del gamle markdræn i området. I forbindelse med byggemodningen er alle de markdræn, der er fundet, blevet afbrudt og tilkoblet de nye vandveje.

På de nedenstående markdrænskort kan du finde yderlige oplysningerne om markdrænene. 


Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af hele strukturplan 1B39, hvilket betyder at alle parcelgrunde inden for lokalplansområdet nr. 1143 er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapporter.

Oversigtsplan over Bendixminde 1:50 000

Rapport fra forundersøgelser

Rapporter fra udgravningerne

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal er derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes, jf. Museumsloven.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2.

Kort over vejstatus på udlagte veje og stier 

Oplysninger om de rekreative områder i Odder Vestby

På plejeplanen for rekreative naturområder i Odder Vestby kan det ses, hvordan de rekreative arealer mod udstykningen bliver vedligeholdt.

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes her.

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.

Skov, grønne områder og vandrestier ved Bendixminde
Der er skov, grønne områder og vandrestier ved Bendixminde

Byens mæglere sælger grundene

Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

John Frandsen 
Rosensgade 29, 8300 Odder
Tlf.: 88 70 50 45

Følgende grunde er til salg

Grund 1 - Solgt af Nybolig
950.000 kr.

Grund 16 - Solgt af Nybolig
1.300.000 kr.
Grund 2 - Solgt af home
900.000 kr.

Grund 18 - Solgt af home
1.150.000 kr.
Grund 3 - Solgt af EDC
950.000 kr.

Grund 20 - Solgt af Danbolig
1.150.000 kr.
Grund 4 - Solgt af EDC
925.000 kr.

Grund 22 Solgt af EDC
1.300.000 kr.
Grund 5 - Solgt af John Frandsen
950.000 kr.

Grund 24 - Solgt af John Frandsen
1.200.000 kr.
Grund 6 - Solgt af Nybolig
925.000 kr.

Grund 26 - Solgt af Nybolig
1.200.000 kr.
Grund 8 - Solgt af home
950.000 kr.

Grund 28 - Solgt af home
1.200.000 kr.
Grund 10 - Solgt af Danbolig
975.000 kr.

Grund 30 - Solgt af Danbolig
1.100.000 kr.
Grund 12 - Solgt af EDC
975.000 kr.

Grund 32 - Solgt af EDC
1.000.000 kr.
Grund 14 - Solgt af John Frandsen
1.000.000 kr.
Grund 34 - Solgt af John Frandsen
900.000 kr.

 

Købsaftale


Tillæg til salgsbetingelser


Lokalplan

 

Drone skud af den nye udstykning Den nye udstykning ses bagerst i billedet

Vandløbslav

I henhold til gældende spildevandsplan tillæg nr. 2, skal alt regnvand afledes på overflade, hvilket også gælder for tagvand, overfladevand, samt vand fra veje og sti. I udstykningen er der etableret vandveje som kan modtage regnvandet var grundene og fra veje og stier. Vandvejene består primært af grøfter, trug, regnvandsbede, og skal vedligeholdelse af vandløbslavene.

Der er tinglyst en medlemspligt til et vandløbslav på alle grundene. Drift og vedligeholdelse af vandvejene foretages af lavet og omkostninger hertil afholdes af medlemmerne.

Deklarationstekst og område for regnvandslav ses her:


Måleblad med grundstørrelse

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel


Parcelkort med byggemodnet terrænkoter

Parcelkort med færdig byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

Parcelkort med indmålt spildevandsforsyning og vandrende

Den nye udstykningen er ved at blive gjort klar til de nye parcelhusgrunde Den nye udstykningen er ved at blive gjort klar til de nye parcelhusgrunde

Ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen. Oplysninger om kloakforsyningen og vandrender er anvist ovenfor.

Jordbundsundersøgelser

Her kan finde oplysninger om geotekniske og miljøundersøgeler på grundene.

De geotekniske rapport er udført, før byggemodningen blev igangsat. Anvist terrænkoter i de geotekniske rapporter kan derfor variere i forhold til det færdig byggemodnet terræn. Der henvises til overstående afsnit om parcelkort med byggemodnet terrænkoter, samt terrænregulering af grunde under byggemodningen.

Drone skud af "Børnenes Bro" "Børnenes Bro" er genvej til skole og indkøb af dagligvarer

Markdræn

Området har indtil for nylig være almindelig landbrugsland, hvorfor der er en del gamle markdræn i området. I forbindelse med byggemodningen er alle de markdræn, der er fundet, blevet afbrudt og tilkoblet de nye vandveje.

På de nedenstående markdrænskort kan du finde yderlige oplysningerne om markdrænene. 


Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af hele strukturplan 1B39, hvilket betyder at alle parcelgrunde inden for lokalplansområdet nr. 1143 er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapporter.

Oversigtsplan over Bendixminde 1:50 000

Rapport fra forundersøgelser

Rapporter fra udgravningerne

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal er derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes, jf. Museumsloven.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2.

Kort over vejstatus på udlagte veje og stier 

Oplysninger om de rekreative områder i Odder Vestby

På plejeplanen for rekreative naturområder i Odder Vestby kan det ses, hvordan de rekreative arealer mod udstykningen bliver vedligeholdt.

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes her.

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.

Skov, grønne områder og vandrestier ved Bendixminde
Der er skov, grønne områder og vandrestier ved Bendixminde

Byens mæglere sælger grundene

Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

John Frandsen 
Rosensgade 29, 8300 Odder
Tlf.: 88 70 50 45