Bendixminde etape 4

24 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn på Rens Mark i Odder bys nordvestlige del.

Dronebilleder over udstykningen på Bendixminde

Oversigtskort over grunde

Oversigt over grundestørrelse og priser på Bendixminde etape 4

Følgende grunde er til salg

Grund 1 - Solgt af EDC 
860 m2
900.000 kr.

Grund 13
882 m2
1.200.000 kr.
Grund 2 
803 m2
950.000 kr.

Grund 14 
830 m2
1.200.000 kr.
Grund 3 - Solgt af EDC
811 m2
1050.000 kr.

Grund 15 - reserveret af John Frandsen til og med 09.04.2024
876 m2
1.200.000 kr.
Grund 4 - reserveret af home til og med 10.04.24 
804 m2
1000.000 kr.

Grund 16 - Solgt af Nybolig 
954 m2
1.400.000 kr.
Grund 5 - solgt af John Frandsen
811 m2
1150.000 kr.

Grund 18
786 m2
1.320.000 kr.
Grund 6
804 m2
1000.000 kr.

Grund 20
801 m2
1.350.000 kr.
Grund 7 - reserveret af Danbolig til og med 19.04.2024
856 m2
1150.000 kr.

Grund 22 - Solgt af home
805 m2
1.350.000 kr.
Grund 8 - Solgt af EDC
1109 m2
1100.000 kr.

Grund 24 - Solgt af Nybolig
803 m2
1.350.000 kr.

Grund 9 - Solgt af home 
940 m2
1200.000 kr.

Grund 26 - Solgt af Danbolig
1141 m2
1.450.000 kr.

Grund 10
930 m2
1250.000 kr.

Grund 28 
819 m2
1.350.000 kr.
Grund 11
887 m2
1200.000 kr.

Grund 30
819 m2
1.350.000 kr.

Grund 12
830 m2
1200.000 kr.

Grund 32
819 m2
1.300.000 kr.

Grunde, størrelser og priser

Udbudsvilkår

Etape 4 i Bendixminde udbydes til salg på de vilkår, som fremgår af følgende udbudsvilkår med bilag, herunder vilkår som fremgår af den vedlagte betingede købsaftale med bilag.

De enkelte parcelhusgrunde sælges løbende.

Salgsopstilling

Købsaftale

Tilbudsbrev

Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger om indretning af egen byggeplads, skelpæle, indkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Etape 4 på Bendixminde
Etape 4 på Bendixminde

Vandløbslav

I henhold til gældende spildevandsplan tillæg nr. 2. skal alt regnvand afledes på overfladen, hvilket også gælder for tagvand, overfladevand samt vand fra veje og stier. I udstykningen er der etableret vandveje som kan modtage regnvandet fra grundene og fra veje og stier. Vandvejene, som primært består af grøfter, trug, regnvandsbede, skal vedligeholdes af vandløbslavene.

Der er tinglyst en servitut om medlemspligt til et vandløbslav på alle grundene. Drift og vedligeholdelse af vandvejene foretages af lavet og omkostninger hertil afholdes af medlemmerne.

Deklarationstekst og område for regnvandslav ses her:

Alle grundene, fællesarealer, boligveje og interne stier ved Rens Mark er omfattet af regnvandsopland nr. 4.

Lokalplan

Dronebillede af etape 4 på Bendixminde
Bendixmindeudstykningen set fra Drone. Etape 4 ses til højre i topppen af billedet.

Måleblad

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet og tilhørende koordinatliste.

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel

Parcelkort med byggemodnede terrænkoter

Parcelkort med færdig byggemodnede terrænkoter bliver brugt som grundlag for byggetilladelse.

Parcelkort med indmålt spildevandsforsyning og vandrende

Bendixminde og vestbyen i Odder set fra ballon
Bendixminde og vestbyen i Odder set fra luftballon. Foto Bodil Jensen

Ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen. Oplysninger om kloakforsyningen og vandrender er anvist ovenfor.

Jordbundsundersøgelser

Her kan findes oplysninger om geotekniske undersøgelser og miljøundersøgelser på grundene.

De geotekniske rapporter er udført, før byggemodningen blev igangsat. Anviste terrænkoter i de geotekniske rapporter kan derfor variere i forhold til det færdige byggemodnede terræn. Der henvises til overstående afsnit om parcelkort med byggemodnede terrænkoter samt terrænregulering af grunde under byggemodningen.

Under byggemodningen af Rens Mark nr.2 blev der fundet en forhøjet værdi af cadmium på grunden. Det lettere forurenede jord blev afgrænset og er fjernet. Der er fyldt rent muld i udgravningen efter forureningen er blevet fjernet. Dokumentation for forekomst og fjernelse af forureningen findes i den geotekniske rapport.

Markdræn

Området har indtil for nylig være almindelig landbrugsjord hvorfor der er en del gamle markdræn i området. I forbindelse med byggemodningen er alle de markdræn, der er fundet, blevet afbrudt og tilkoblet de nye vandveje.

På de nedenstående markdrænskort kan du finde yderligere oplysningerne om markdrænene. 

Dronebillede af etape 4 på Bendixminde
Dronebillede fra Bendixminde. Etape 4 ses til højre i topppen af billedet.


Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af hele strukturplan 1B39, hvilket betyder at alle parcelgrunde inden for lokalplansområdet nr. 1143 er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapporter.

Oversigtsplan over Bendixminde 1:50 000

Rapport fra forundersøgelser

Rapporter fra udgravningerne

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal er derfor frigivet til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes, jf. Museumsloven.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven § 27, stk. 5, nr. 2.

Kort over vejstatus på udlagte veje og stier 

Oplysninger om de rekreative områder i Odder Vestby

På plejeplanen for rekreative naturområder i Odder Vestby kan det ses, hvordan de rekreative arealer mod udstykningen bliver vedligeholdt.

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes her.

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.

Skov, grønne områder og vandrestier ved Bendixminde
Der er skov, grønne områder og vandrestier ved Bendixminde

Byens mæglere sælger grundene

Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

John Frandsen 
Rosensgade 29, 8300 Odder
Tlf.: 88 70 50 45

Grund 1 - Solgt af EDC 
860 m2
900.000 kr.

Grund 13
882 m2
1.200.000 kr.
Grund 2 
803 m2
950.000 kr.

Grund 14 
830 m2
1.200.000 kr.
Grund 3 - Solgt af EDC
811 m2
1050.000 kr.

Grund 15
876 m2
1.200.000 kr.
Grund 4
804 m2
1000.000 kr.

Grund 16 - Solgt af Nybolig 
954 m2
1.400.000 kr.
Grund 5
811 m2
1150.000 kr.

Grund 18
786 m2
1.320.000 kr.
Grund 6
804 m2
1000.000 kr.

Grund 20
801 m2
1.350.000 kr.
Grund 7
856 m2
1150.000 kr.

Grund 22 - Solgt af home
805 m2
1.350.000 kr.
Grund 8 - Solgt af EDC
1109 m2
1100.000 kr.

Grund 24 - Solgt af Nybolig
803 m2
1.350.000 kr.

Grund 9 - Solgt af home 
940 m2
1200.000 kr.

Grund 26 - Solgt af Danbolig
1141 m2
1.450.000 kr.

Grund 10
930 m2
1250.000 kr.

Grund 28 
819 m2
1.350.000 kr.
Grund 11
887 m2
1200.000 kr.

Grund 30
819 m2
1.350.000 kr.

Grund 12
830 m2
1200.000 kr.

Grund 32
819 m2
1.300.000 kr.


Grunde, størrelser og priser


Udbudsvilkår

Etape 4 i Bendixminde udbydes til salg på de vilkår, som fremgår af følgende udbudsvilkår med bilag, herunder vilkår som fremgår af den vedlagte betingede købsaftale med bilag.

De enkelte parcelhusgrunde sælges løbende.


Salgsopstilling


Købsaftale


Tilbudsbrev


Tillæg til salgsbetingelser

Her kan du finde oplysninger om indretning af egen byggeplads, skelpæle, indkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Etape 4 på Bendixminde
Etape 4 på Bendixminde


Vandløbslav

I henhold til gældende spildevandsplan tillæg nr. 2. skal alt regnvand afledes på overfladen, hvilket også gælder for tagvand, overfladevand samt vand fra veje og stier. I udstykningen er der etableret vandveje som kan modtage regnvandet fra grundene og fra veje og stier. Vandvejene, som primært består af grøfter, trug, regnvandsbede, skal vedligeholdes af vandløbslavene.

Der er tinglyst en servitut om medlemspligt til et vandløbslav på alle grundene. Drift og vedligeholdelse af vandvejene foretages af lavet og omkostninger hertil afholdes af medlemmerne.

Deklarationstekst og område for regnvandslav ses her:

Alle grundene, fællesarealer, boligveje og interne stier ved Rens Mark er omfattet af regnvandsopland nr. 4.


Lokalplan


Dronebillede af etape 4 på Bendixminde
Bendixmindeudstykningen set fra Drone. Etape 4 ses til højre i topppen af billedet.

Måleblad

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet og tilhørende koordinatliste.


Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel

Parcelkort med byggemodnede terrænkoter

Parcelkort med færdig byggemodnede terrænkoter bliver brugt som grundlag for byggetilladelse.

Parcelkort med indmålt spildevandsforsyning og vandrende

Bendixminde og vestbyen i Odder set fra ballon
Bendixminde og vestbyen i Odder set fra luftballon. Foto Bodil Jensen

Ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne efter overtagelsesdagen. Oplysninger om kloakforsyningen og vandrender er anvist ovenfor.

Jordbundsundersøgelser

Her kan findes oplysninger om geotekniske undersøgelser og miljøundersøgelser på grundene.

De geotekniske rapporter er udført, før byggemodningen blev igangsat. Anviste terrænkoter i de geotekniske rapporter kan derfor variere i forhold til det færdige byggemodnede terræn. Der henvises til overstående afsnit om parcelkort med byggemodnede terrænkoter samt terrænregulering af grunde under byggemodningen.

Under byggemodningen af Rens Mark nr.2 blev der fundet en forhøjet værdi af cadmium på grunden. Det lettere forurenede jord blev afgrænset og er fjernet. Der er fyldt rent muld i udgravningen efter forureningen er blevet fjernet. Dokumentation for forekomst og fjernelse af forureningen findes i den geotekniske rapport.

 

Markdræn

Området har indtil for nylig være almindelig landbrugsjord hvorfor der er en del gamle markdræn i området. I forbindelse med byggemodningen er alle de markdræn, der er fundet, blevet afbrudt og tilkoblet de nye vandveje.

På de nedenstående markdrænskort kan du finde yderligere oplysningerne om markdrænene. 

Dronebillede af etape 4 på Bendixminde
Dronebillede fra Bendixminde. Etape 4 ses til højre i topppen af billedet.


Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af hele strukturplan 1B39, hvilket betyder at alle parcelgrunde inden for lokalplansområdet nr. 1143 er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapporter.

Oversigtsplan over Bendixminde 1:50 000

Rapport fra forundersøgelser

Rapporter fra udgravningerne

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal er derfor frigivet til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes, jf. Museumsloven.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven § 27, stk. 5, nr. 2.

 

Kort over vejstatus på udlagte veje og stier 

 

Oplysninger om de rekreative områder i Odder Vestby

På plejeplanen for rekreative naturområder i Odder Vestby kan det ses, hvordan de rekreative arealer mod udstykningen bliver vedligeholdt.

Oplysninger fra Odder Forsyningsselskab I/S om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes her.

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.

Skov, grønne områder og vandrestier ved Bendixminde
Der er skov, grønne områder og vandrestier ved Bendixminde


Byens mæglere sælger grundene

Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

John Frandsen 
Rosensgade 29, 8300 Odder
Tlf.: 88 70 50 45