Lettere jordforurening

Jordforurening

Når man bor på lettere forurenet jord, anbefaler Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, at man tager nogle forholdsregler af hensyn til sundheden. Miljøstyrelsen har udsendt en pjece med gode råd om hverdag med jord i byen. Pjecen indeholder også baggrundsmateriale om de nye regler og ”ofte stillede spørgsmål”.