Hvordan bruges biodiversitetsplanen

Biodiversitetsplanen er udarbejdet i en digital dynamisk version. Dette sikrer en aktiv mulighed for løbende opdatering og tilpasning.

Biodiversitetsplanen skal, gennem formidling og målsætninger, fremme forståelsen for naturværdierne og prioritere en styrket naturindsats i Odder Kommune. I biodiversitetsplanen er Odder Kommunes visioner og målsætninger beskrevet.

Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget har vedtaget 6 mål for at styrke indsatsen for naturen i perioden 2020-2030 til forbedring af biodiversitet i Odder Kommune, som du kan læse om i biodiversitetsplanen.

Biodiversitetsplanen beskriver en række indsatsområder, hvor biodiversitet kan tænkes ind. Planen er målrettet kommunens forvaltningsområder og politikere, men præsenterer også en 'værktøjskasse' der kan bruges af dig som privat haveejer, sommerhusejer, skovejer, landmand, virksomhed, institution eller forening m.m., som en hjælp til at omlægge til en mere naturvenlig drift i haver, parker og andre grønne arealer, skove og i agerlandet.

I biodiversitetsplanen er der lavet en læsevejledning der beskriver planens struktur, der er opbygget således, at du kan tilgå det indsatsområde, som lige præcis passer til det du ønsker at vide mere om.

Sammenhæng til øvrige planer

Biodiversitetsplanen har bl.a. til formål at fungere som en overordet plan, der samler og skaber overblik over alle kommunens planer og strategier og politikker, der hver især indeholder naturhensyn for at fremme biodiversiteten.

I biodiversitetsplanen er der en handleplan, som bl.a. indeholder en oversigt over alle kommunens eksisterende planer og strategier, hvori biodiversitet og naturindhold/hensyn indgår, og som medvirker til at forbedre biodiversiteten. Eksempel på en eksisterende plan er "Plan for forvaltning af grøftekanter". Idékataloget, hvor der er beskrevet konkrete naturprojekter, både rekreative og naturforbedrende indgår også i denne oversigt.

I handleplanen vil der fremgå forslag til nye planer med retningslinjer for styrkede naturindsatser i kommunen. Indsatser der skal gennemføres for at nå målene i biodiversitetsplanen. Forslagene vil blive fremsat af forvaltningen til efterfølgende politisk behandling af kommunens Miljø-, Teknik- og Klimaudvalg.