Hvorfor skal Odder kommune have en biodiversitetsplan?

I dag er den vilde natur mange steder trængt. En lang række vilde arter, der tidligere var almindelige i Danmark og resten af verden er i tilbagegang. Vi kan ikke bremse verdens tilbagegang i biodiversitet med denne biodiversitetsplan, men vi kan gøre en lokal forskel.

Formålet med denne biodiversitetsplan er at skabe en rigere og bedre natur i Odder Kommune, samt at skabe en øget bevidsthed om værdien af natur og biodiversitet. Biodiversitetsplanen skal bruges både som mål for at Odder Kommune bevarer, udvikler og genskaber vild natur, men biodiversitetsplanen er også til dig, hvor du kan søge oplysninger og inspiration til at skabe bedre livsbetingelser for den vilde natur på dine egne arealer, så vi i fællesskab kan opnå målet med at fremme biodiversiteten.

Biodiversitetsplanen skal bruges som et væsentligt bidrag til at nå målene fra en række planer, både internationale, nationale og lokale:

  • Danmark er som part til biodiversitetskonventionen forpligtet til have en national biodiversitetsstrategi og har endvidere tilsluttet sig FN´s og EU’s mål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten og dens økosystemer inden 2020


  • FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG, Sustainable Developmental Goals, New York 2015. Denne ambitiøse udviklingsdagsorden, skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker, økosystemer, biodiversitet, Jorden. Odder Kommune har fokus på disse mål og biodiversitetsplanen vil arbejde aktivt og positivt for en række af verdensmålene.

  • Nationale mål fra Natura 2000-Planer og Vandområdeplaner.

  • Odder Kommunes lokale planer f.eks. "Plan for Klimakommune Plus", "Plan for forvaltning af grøftekanter", "Det Grønne Danmarkskort", naturplejeplaner m.m..


  • Byrådets 3 politikker om ”Det gode liv”, ”Vækst og udvikling” og ”Bæredygtig økonomisk udvikling”.