Odder – kvashegnenes kommune

Derfor skal projekt kvashegn kåres som Danmarks vildeste i konkurrencen, hvor alle landets 98 kommuner dyster om at blive Danmarks vildeste kommune ved at gøre noget for naturen.

Sidste år etablerede Odder Kommune i samarbejde med Renosyd Danmarks største kvashegn med fokus på at standse tilbagegangen af arter og samtidig reducere den stadig stigende mængde haveaffald.

Der er en tendens til at biodiversitet er lig pollen og nektar, så vi arbejder fokuseret på at skabe fokus på, hvad sten og dødt ved har af afgørende virkninger.

Formålet er at fremme biodiversiteten ved at håndtere alt kvas lokalt

I samarbejde med det lokale affaldsselskab Renosyd rejste vi et 200 meter langt hegn som rummer 180 ton dødt ved.

Danmarks største kvashegn i Odder Danmarks største kvashegn ved Økologiens Have i Odder

Formålet er at ændre borgernes syn fra, at haveafklip er affald som skal på genbrugspladsen til, at se afklippet som en vigtig ressource som hjælper biodiversiteten. Alt sammen til gavn for insekter, smådyr, miljø og klima. Fra i år kører Odder kommunes driftsafdeling ikke længere kvas på genbrugscentralen, det håndteres lokalt.

Collage med haveaffald og kvashegn
Fra affald til ressource

Borgerne tog imod budskabet

I løbet af få måneder blev hegnet fyldt med borgernes eget afklip. Mange pegede på interessen for biodiversitet eller for det belejlige i ikke, at skulle køre så langt, som grunde til at fylde deres afklip i kvashegnet.

Lokale borgere fyldte Danmarks største kvashegn op med deres haveafklip
Lokale borgere fyldte hen over sommeren Danmarks største kvashegn op med deres haveafklip 

Der var positiv holdning til både Gør-det-selv-folderen, vejledningsvideo og skiltning på genbrugsstationen og flere er efterfølgende selv ved at opsætte kvashegn.

Nu får alle skoler i Odder deres eget kvashegn

Projektets succes og borgeropbakning affødte dette års samarbejde med nabokommunen Skanderborg om opsætning af mere end 1 km. hegn på skolerne som børnene er med til at fylde.

Med midler fra Nordisk Ministerråd kommer hegnene til at indgå i undervisningen da der udarbejdes undervisningsmateriale for arbejdet med og livet i hegnene.

Målet er lokal og national udbredelse

Odder vil i de kommende år arbejde videre med grundejerforeninger, lokalråd og private med henblik på at kunne håndtere ALT kvas lokalt. Fra i år kører kommunens driftsfolk ikke længere kvas på genbrugsstationen, det håndteres lokalt.

Ligeledes ser Nordisk Ministerråd en oplagt mulighed for at udbrede projektet til andre kommuner landet over.

Borgere bygger kvashegn
Bjerager Lokalråd laver eget kvashegn

En forskergruppe fra Aarhus Universitet undersøger effekten

I et 30 år gammelt kvashegn ved siden af det nyopførte, viser deres spæde undersøgelser allerede en større tæthed af humlebireder end tidligere målt noget andet sted i DK. Seniorforsker og biolog, Beate Strandberg, som er tilknyttet projektet, arbejder nu på en standardiseret metode til at kortlægge biodiversitet i kvashegn.

Beate Strandberg, seniorforsker på Aarhus Universitet, følger projektet og måler på kvashegnenes effekt på biodiversitet.
Beate Strandberg, seniorforsker på Aarhus Universitet, følger projektet og måler på kvashegnenes effekt på biodiversitet.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE

Sammen står vi stærkest. På bare ét år har vi skabt overraskende forandringer til gavn for både biodiversitet, klima og befolkningsbevidsthed. Det både kan og bør udbredes til alle. Ejerskabet ligger ved hver enkelt deltage og det gør dette til et stærkt projekt/koncept som let kan udbredes til hele landet.

Vi har bygget ét stor hegn, men potentialet er endnu større.

Video

Hør Odder Kommunes projektleder mht. biodiversitet, Tanja Marie Asp, fortælle mere om projekt kvashegn:

Tanja Marie Asp foran Danmarks største kvashegn i Økologiens Have
Videoen afspilles på Youtube