Udskiftning og renovering

Udskiftning og renovering af eksisterende tank/rør

Olietanksbekendtgørelsen anfører, at det at udskifte en eksisterende tank er at opfatte som en ny-etablering og derfor skal den nye tank og rørsystemet bringes i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse ved en udskiftning/renovering. Læs om Etablering af olietank.
Er der kun tale om, at rørene udskiftes/renoveres, er det kun disse, der skal overholde gældende bekendtgørelse - men den eksisterende tank skal stadig være lovlig efter udskiftningen af rørene.

Tjek din plasttank for revner

Oliebranchen (Drivkraft Danmark) har udarbejdet en folder om plasttanke, da der er set et stigende antal tanke med revner. Folderen vil blive uddelt af tankbilchaufføren ved levering til oliekunder med plasttanke. Drivkraft Danmark har aftalt med de enkelte olieselskaberat de er forberedt til at tage sig af henvendelser fra kunderne vedrørende plasttanke med revner. Oliebranchen og Miljøstyrelsen beder Kommunerne om at henvise henvendelser til de aktuelle olieselskaber.