Regulativ for gade, plads og torvehandel i Odder bymidte

Hidtil har der været fire forskellige regulativer for pladser, gade og vej i Odder Midtby. For at lette overblikket over hvilke bestemmelser, der er gældende, har forvaltningen samle bestemmelserne fra de fire regulativer i ét.

De hidtidige bestemmelser er stort set bibeholdt, dog således at afstanden for at sikre tilgængelighed mellem det faste gadeinventar, blomsterkummer og affaldskurv m.m. til udstilling skilte m.m. er udvidet fra 0,5 m til minimum 1 m.

Desuden er bestemmelserne for Rosensgade fra Torvet til Polititorvet udvidet til at omfatte strækningen helt ned til Banegårdsgade. Ligesom der er en række bestemmelser for Polititorvet af samme karakter som de, der er fastsat for den øvrige midtby.

Regulativet er i øvrigt bygget op, således at der indledes med en række fælles bestemmelser, som gælder for hele midtbyområdet, jf. side 4 i regulativet. Herefter følger:

• specifikke bestemmelser for Rosensgade fra Torvet til Banegårdsgade, samt den sydlige del af Aabygade,
• specifikke bestemmelser for gågaden
• specifikke bestemmelser for Polititorvet
• reglerne for torvehandel