Støj fra virksomheder

Alle virksomheder skal vurdere støjforholdene og undersøge, om det er til gene for omgivelserne. Nogle typer virksomheder skal have en miljøgodkendelse, inden de må sættes i drift. I miljøgodkendelsen fastsættes betingelser og vilkår for deres forurening, herunder vilkår for virksomhedens støjbelastning af omgivelserne. Hvis virksomheder, som ikke er godkendelsespligtige, medfører væsentlige støjgener, kan der stilles krav om, at de skal nedbringe støjen.

Miljøstyrelsens vejledning "nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder" beskriver, hvorledes støjvilkår udformes og indeholder vejledende støjgrænser. Virksomhederne skal kunne dokumentere, at de overholder vilkårene. Ikke godkendelsespligtige virksomheder kan modtage krav om at overholde retningslinjer som beskrevet i støjvejledningen.

Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten. Se nedenstående tabel.

 

Man. - fredag
kl. 07 - 18,
Lørdag
kl. 07 – 14

Man. - fredag
kl. 18 - 22,
Lørdag kl. 14 - 22,
Søn.- og helligdag
kl. 07 - 22

Alle dage
kl. 22 - 07

1. Erhvervs- og industriområder 70 dB 70 dB 70 dB
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 60 dB 60 dB 60 dB
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 55 dB 45 dB 40 dB
4. Etageboligområder 50 dB 45 dB 40 dB
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 45 dB 40 dB 35 dB
6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder 40 dB 35 dB 35 dB

Læs mere på borger.dk om støjforurening