Godkendelsespligtige listevirksomheder

En godkendelsespligtig virksomhed er en virksomhed, der skal have en miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen skal du have, før du bygger eller starter en godkendelsespligtig virksomhed, og hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

Reglerne om miljøgodkendelse finder du i godkendelsesbekendtgørelsen.  Af bilag 1 og bilag 2 fremgår, hvilke virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse.

Kommunen eller staten godkender virksomheden, afhængigt af hvilken type virksomhed, det drejer sig om.

Miljøgodkendelsen
En miljøgodkendelse er kommunens eller statens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet. En miljøgodkendelse indeholder:

  • En miljøteknisk beskrivelse
  • En miljøteknisk vurdering
  • Vilkår for hvordan virksomheden skal indrettes og drives

Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen skal altid sendes til Odder Kommunes miljøafdeling, og skal indeholde:

  • Hvis virksomheden er på bilag 1, kan du se, hvilke oplysninger det drejer sig om i bilag 3. 
  • Hvis virksomheden er på bilag 2, kan du se, hvilke oplysninger det drejer sig om i bilag 4.

Generelt skal virksomheden fremkomme med alle oplysninger beskrevet i bilaget. De ikke relevante informationer, som ikke skal medtages i ansøgningen skal meddeles i din ansøgning, så ved vi, at du ikke har overset punktet.

Beskriv projektet bedst muligt i ansøgningen. Et fyldestgørende ansøgningsmateriale betyder, at sagsbehandlingstiden forkortes. Bruger du en rådgiver til at skrive ansøgningen, er det en god ide at holde en tæt kontakt til rådgiveren for at sikre, at rådgiveren har det bedst mulige udgangsmateriale.

Du er altid velkommen til at kontakte miljøafdelingen, hvis der er spørgsmål - eller læs mere på borger.dk