Skiltning i by og på land

Her kan du få overblik, hvis du ønsker at sætte et skilt op.

På landet

På landet er det som udgangspunkt FORBUDT at sætte skilte op.

Som virksomhedsejer har du dog visse muligheder for at skilte for din virksomhed:

 • Du kan sætte et skilt på din virksomhedsbygning, hvis skiltet ikke er dominerende. Det betyder, at skiltet skal have en begrænset størrelse, ikke være synligt over lange afstande og må ikke være op- eller belyst.
  Nærmere oplysninger får du hos Miljø: miljoe@odder.dk

 • Du kan sætte et skilt ved indkørslen til din virksomhed, hvis skiltet:
  • placeres ved indkørslen til ejendommen og på egen grund
  • er rektangulært og maximalt 0,25 m2
  • maximalt er 1 meter op over terræn
  • ikke er op- eller belyst
  • er ensfarvet og holdt i dæmpet farve

Nærmere oplysninger får du hos Miljø: miljoe@odder.dk

 • Ønsker du en bedre vejvisning til din virksomhed, kan du søge kommunen om at få opsat et kommerciel servicetavle op mod betaling. Ansøgningsskemaet inder du via nedenstående link. Du kan også få ansøgningsskemaet og flere oplysninger hos Fælles Drift & service: faellesdriftogservice@odder.dk 

I byerne

 • Ønsker du at sætte et skilt op på en bygning i en af vores byer, skal du have tilladelse fra kommunen – kontakt Byggeri: byggeri@odder.dk

 • Ønsker du at sætte et skilt op på gågaden (A-skilt eller lignende), fortovet, vejen, en af p-pladserne, stierne eller lignende, skal du have tilladelse fra kommunen – kontakt Fælles Drift & Service: faellesdriftogservice@odder.dk 

Erhvervsområder

 • Ønsker du at sætte et skilt op ved din virksomhed i et af byernes erhvervsområder, skal du måske have tilladelse fra kommunen – kontakt Byggeri: byggeri@odder.dk

 • Ønsker du en bedre vejvisning til din virksomhed, kan du søge kommunen om at få opsat et henvisningsskilt mod betaling. Nærmere oplysninger får du hos hos Fælles Drift & service: faellesdriftogservice@odder.dk: faellesdriftogservice@odder.dk  

Boligområder

 • Ønsker du et skilt på din ejendom, fordi du driver frisør, tandlæge eller lignende fra boligen, skal du have tilladelse fra kommunen – kontakt Byggeri: byggeri@odder.dk 

Arrangementer

 •  Ønsker du at skilte for et arrangement, f.eks. en byfest, cirkus, et loppemarked eller et udsalg, skal du have tilladelse fra kommunen – kontakt Fælles Drift & Service: faellesdriftogservice@odder.dk 

Valg

 • Ønsker du at hænge valgplakater op, skal du have tilladelse fra kommunen – kontakt Plan: plan@odder.dk

Se links nedenfor for mere information om skiltning