Virksomhed i Odder

Der er mange gode grunde til at etablere virksomhed netop i Odder. Som eksempler kan vi nævne:

  • et godt og attraktivt sted at bo, hvor dine medarbejdere - og ikke mindst deres familie - vil kunne trives
  • et aktivt og engageret erhvervsliv
  • en udviklingsorienteret kommune, og hvor der altid er kort vej til beslutningstagerne
  • kun 15-20 minutters kørsel til Aarhus - Danmarks næststørste by
  • og meget mere ...

Vil du vide mere, så læs nedenfor eller kontakt UdviklingOdder for yderligere information.

Et godt og attraktivt sted at bo

Medarbejderne er i mange virksomheder en vigtig ressource, og deres trivsel og velfærd prioriteres ofte højt, når virksomheder skal vælge etableringssted.

Odder er et af de steder, hvor de fleste vil finde sig godt tilpas. Kommunen har gennem mange år været en attraktiv kommune, som har fået mange nye tilflyttere fra bl.a. Aarhus-området. Det er der flere årsager til. De mange naturværdier med skove, strande, lystbådehavne, landsbymiljøer osv. er bare nogle af de ting, der gør Odder til et populært sted at bo. Odder har desuden et rigt kultur- og fritidsliv med mere end 200 foreninger, og er kendt for af have mange tilbud til børn og unge. For børnefamilierne har det selvfølgelig også haft stor betydning, at Odder Kommune som en af de første indførte en reel pasningsgaranti.

Et aktivt og engageret erhvervsliv

Erhvervslivet i Odder bakker aktivt op om udviklingen, og mange virksomheder er på forskellig vis engageret i lokalsamfundet. Dannelsen af Odder Erhvervsforening, der senere er blevet til UdviklingOdder, er en flot understregning af sammenholdet og engagementet i kommunens erhvervsliv. En meget stor deltagelse i UdviklingOdders arrangementer og aktiviteter er blot med til at understrege dette.

En udviklingsorienteret kommune

Odder Kommune vil være med til at styrke udviklingen. Rammerne udstikkes i Odder Kommunes Udviklingspolitik, og kommunen støtter bl.a. udviklingen gennem UdviklingOdder, som er dannet af kommune og erhvervsliv i fællesskab.

I Odder nyder vi i øvrigt godt af at være en forholdsvis lille kommune. Det betyder nemlig, at der altid er kort vej til beslutningstagerne, hvilket er med til at sikre en hurtig, fleksibel og ubureaukratisk sagsbehandling. Såvel gamle som nye virksomheder modtages gerne på byrådsservice, hvor man altid er parat til at hjælpe.

Erhvervsjord

Erhvervsområde Vest - der på nuværende tidspunkt er vores primære erhvervsområde - er ved at være fuldt udbygget. Odder Kommune har derfor udlagt et stort areal nordøst for byen til et nyt Erhvervsområde Øst. Her er masser af god og velbeliggende erhvervsjord i et fladt og jævnt terræn med de åbne marker og det flotte landskab som nabo til to af siderne.

Tæt på Aarhus

Nærheden til Aarhus har stor betydning for Odder. Det betyder, at selv om vi med 21.000 indbyggere er en forholdsvis lille kommune, findes der stort set alt inden for blot 15-20 minutters kørsel. For erhvervslivet betyder det adgang til et stort og velkvalificeret arbejdskraftopland og ofte også nærhed til et stort kundepotentiale. 
Odders geografiske placering betyder samtidig, at vi er tæt på havn, motorveje, jernbane og anden vital infrastruktur.

... og meget mere

Odder har heldigvis flere fortræffeligheder end vi kan fortælle om her. Èn af dem er, at vi er fleksible og altid parate til at hjælpe med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte

UdviklingOdder  
E-mail: udvikling@odder.dk  
udviklingodder.dk
Tlf. 87 80 40 50

Ledelse & Udvikling, Odder Kommune 
E-mail: odder.kommune@odder.dk  
Tlf. 87 80 33 33

Kontakt UdviklingOdder

UdviklingOdder
Vokseværket, VitaPark
Vitavej 71
8300 Odder
Tlf: 87 80 40 50
E-mail: Udvikling@odder.dk
Hjemmeside: udviklingodder.dk

Hent oversigtskort