Evaluering af Folkeparken

26-09-2018

Hjælp os med at evaluere den grønne Folkepark ved rådhuset.

Folkeparken er et midlertidigt grønt parklandskab, som er etableret på Rådhusparkeringen i 3 uger – fra d. 15. september til den 6. oktober 2018. Den grønne bypark er den første af fire afprøvninger, som frivillige ildsjæle i Bymidteforum har iværksat i forbindelse med udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi for Odder. Byudviklingsstrategien støttes af Realdania, og skal sikre, at byens kræfter trækker samme vej så handelsliv og bykvaliteter bevares og udvikles.

Formålet med den første afprøvning, Folkeparken, er bl.a. at skabe en bedre forbindelse mellem byens 2 handelsområder, Kvickly-området og Rosensgade. Da de frivillige i Bymidteforum fra starten af processen har efterlyst mere grønt i byen og nye mødesteder, var det oplagt at teste idéen om en bypark som mødested for alle aldersgrupper, der giver mulighed for såvel at være aktiv som at slå sig ned i det grønne.

Hvorvidt et tiltag som Folkeparken kan blive et permanent anlæg afhænger bl.a. af

  • den samlede evaluering af samtlige afprøvninger
  • Byrådets vedtagelse af byudviklingsstrategien i foråret 2019
  • den økonomi, som Byrådet skal afsætte til byudvikling på Budget 2019
  • om Realdania fortsat vil støtte udviklingen af Odder bymidte i 2019

Hvor kan jeg give min mening til kende, og hvad bruger I mit input til?

Du kan skrive på postkortene, som du finder i parken ved plancherne. Du kan også sende en mail til plan@odder.dk mærket ”Folkeparken”, på Facebook og odder.dk. Du kan også møde op i Folkeparken, når vi den 29. september kl. 11-13 evaluerer Folkeparken. Dit input vil indgå som en del af evalueringen, som igen bliver en del af byudviklingsstrategien. Forslaget til byudviklingsstrategien forventes at blive politisk behandlet af Byrådet i foråret 2019.