Folkeoplysningen holder valg

20-12-2021

Nu skal der vælges repræsentanter til de folkeoplysende råd og Folkeoplysningsudvalget - kom til informationsmøde og valg for alle folkeoplysende frivillige foreninger

Torsdag den 27. januar 2022 holder vi informationsmøde og valg til Idrætsrådet, Spejder- og Fritidsrådet og Folkeoplysningsudvalget. Det foregår på Rådhuset kl.19-21

På mødet vil du bl.a. høre mere om:

  • Hvad Idrætsrådet er og hvad de laver.
  • Hvad Spejder- og Fritidsrådet er og hvad de laver.
  • Hvordan får man en plads i et af rådene.
  • Hvad Folkeoplysningsudvalget er og hvad de laver.
  • Hvad Folkeoplysningsudvalget har indflydelse på.
  • Hvad Folkeoplysningsudvalget bliver inddraget i.

Her vil I også kunne møde Marianne Hundebøll, der er formand for det nye politiske udvalg for Kultur og Fritid. Hun opfordrer alle foreninger til at komme til mødet:

- Det er vigtigt for os politikere, at der er frivillige fra foreningslivet i Odder Kommune, der har lyst til at engagere sig i de forskellige råd og i Folkeoplysningsudvalget. Det er et meget værdifuldt samarbejde vi har, hvor foreningerne byder ind med både viden om området og ideer til, hvad vi skal arbejde med. Så jeg håber der er mange foreninger, der har lyst til at komme og høre mere om arbejdet og måske også har lyst til at stille op til valg. Vi har brug for jer!

Valg til Idrætsrådet og til Spejder- og Fritidsrådet

I forlængelse af informationsmødet for alle folkeoplysende frivillige foreninger i Odder Kommune skal der være valg til både Idrætsrådet og Spejder- og Fritidsrådet. Alle folkeoplysende frivillige foreninger, der kommer til mødet, har stemmeret. Ligeledes kan alle folkeoplysende frivillige foreninger indstille en kandidat til det råd, de hører til.

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Der skal også være valg til Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget et lovpligtigt udvalg, hvor der sidder i alt 10 medlemmer. To er udpeget af Byrådet, to er valgt fra Idrætsrådet, to er valgt fra Spejder- og Fritidsrådet, to er valgt fra Aftenskolerådet og to er valgt fra Kulturrådet.

Claes Jensen, der er ny formand for Folkeoplysningsudvalget, glæder sig også til samarbejdet med et nyt Folkeoplysningsudvalg:

- Jeg har stor respekt for det arbejde, Folkeoplysningsudvalget laver, og den værdi det tilfører til vores politiske arbejde. Jeg glæder mig til at være en del af det og fortsætte det gode samarbejde på det folkeoplysende område.

Tilmeld jer til mødet senest den 27. januar

I må meget gerne komme flere fra hver forening til mødet. Der kan dog kun opstilles én fra hver forening til rådene. I kan både melde jeres kandidatur før mødet eller på selve dagen, når I har hørt mere om, hvad rådet laver.

Tilmeld jer til mødet den 27. januar 2022 senest den 20. januar til malene.lykke@odder.dk

Skriv jeres navn(e) og hvilken forening I kommer fra.

Indstil en kandidat

Hvis I allerede nu ved, at I vil melde en kandidat til Idrætsrådet eller til Spejder- og Fritidsrådet, så send en mail til malene.lykke@odder.dk. I skal sende navn på kandidaten og hvilken forening denne er fra.

Læs mere om de nuværende råd og Folkeoplysningsudvalget: https://odder.dk/borger/kultur-fritid/folkeoplysning/