Odder Kommune udbyder nu 1. etape af det nye erhvervsområde beliggende på C.E. Galls Vej

20-05-2022

De grunde, som udbydes til salg fremgår af oversigtsplanen/udstykningsplanen.