Start bekæmpelse af kæmpebjørneklo nu

06-05-2024

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, der uden bekæmpelse, breder sig uhæmmet i den danske natur.

Bjørneklo

Med sin kraftige vækst kvæler den andre planter, og udgør en trussel mod biodiversiteten. Planten indeholder en giftig plantesaft, som fremkalder brandsårsagtige skader på huden.

I Odder Kommune er alle grundejere forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egne arealer.

Kæmpebjørneklo har nu udviklet de første blade, og er på et stadie, hvor bekæmpelsen er både nem og effektiv.

Bekæmpelse

Der er flere muligheder for at bekæmpe den:

  • Rodstikning/opgravning
  • Slåning
  • Jordbehandling
  • Afdækning
  • Skærmkapning
  • Kemisk bekæmpelse – kun ved meget store bestande

Læs mere om kæmpebjørneklo og bekæmpelsesmetoder her. Her kan man også anmelde forekomster til Kommunen.

Tidsfrister for bekæmpelse

I Odder Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er der følgende frister for bekæmpelse af planten:

  1. bekæmpelse: inden 15. maj
  2. bekæmpelse: inden 1. juli
  3. bekæmpelse: inden 15. august

Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson.

Opfølgning på manglende bekæmpelse

Hvis Odder Kommune konstaterer, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke foretages i henhold til indsatsplanen, vil bruger/ejer blive anmodet om at foretage bekæmpelse.

Ved fortsat manglende bekæmpelse vil ejer/bruger modtage påbud om at foretage bekæmpelse med en frist på mindst 14 dage.

Hvis fristen ikke overholdes kan Odder Kommune lade bekæmpelse foretage for ejers/brugers regning.

Relaterede nyheder