Børns sproglige udvikling og vanskeligheder 0-6

Formål for Sprog og Literacy

Odder Kommunes børne- og ungepolitik har som overordnet vision, at alle børn og unge udvikler et positivt selvværd og udfordres i de miljøer de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være en del af fællesskabet.

Illustration af børn og solskind

Gode sprogfærdigheder er en væsentlig forudsætning for børn og unges sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, og dermed for deres trivsel og selvværd. Tale- og skriftsprog er redskaber til kommunikation og er afgørende for at kunne deltage og øve indflydelse i alle livets sammenhænge. Både udenlandsk og dansk forskning viser, at børn med sproglige vanskeligheder i de tidlige år har øget risiko for at få læse- og skrivebesvær, og har vanskeligt ved at opnå uddannelsesmæssig succes og gode muligheder i livet (Bleses et al, 2016). Derfor er det vigtigt, at vi så tidligt som muligt sikrer alle børn en optimal sprogudvikling.

Odder Kommune har valgt at udarbejde en Handleplan for Sprog og Literacy for at sikre en rød tråd i arbejdet med børn og unges sprog og literacy-udvikling fra 0-18 år.

Illustration af børn