Forældresamarbejde

Børns sproglige udvikling er afhængig af kontakten til og dialogen med forældrene. Forældrene er sproglige rollemodeller for deres barn, både når de taler, læser og skriver. Derfor arbejder kommunens sundhedsplejersker og personalet i dagpleje og dagtilbud med at understøtte og understrege den betydning, forældrene har for deres barns sprogudvikling. Løbende samarbejde, rådgivning og inspiration tilbydes.

Illustration af forældre & barn