Sprogvurdering

Danske daginstitutioner skal tilbyde en sprogvurdering af alle børn omkring 3 år, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der tyder på, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Lovgrundlag

Reglerne om sprogvurdering og sprogstimulering af børn i dagtilbud fremgår af §§ 11 og 12 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Det følger af dagtilbudsloven, at alle børn i alderen omkring 3 år skal modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Alle børn i alderen omkring tre år, der ikke er optaget i dagtilbud, skal have foretaget en sprogvurdering. Med dagtilbud menes en daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 2 og 3 eller puljeordning efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102.

Formål

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn i alderen omkring 3 år er at sikre, at børn fra en tidlig alder får den nødvendige støtte i deres dansksproglige udvikling, så de kan opnå et alderssvarende sprog til at trives og udvikles her og nu og en god overgang til skolen. Sprogvurdering og sprogstimulering skal således understøtte børns udvikling af dansksproglige kompetencer.

Sprogvurderingen skal anvendes som afsæt for at identificere børnenes sproglige udfordringer og ressourcer, der også skal være i fokus i forhold til, hvordan det enkelte barn bedst mulig tilegner sig dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen skal således bidrage til, at sprogstimuleringen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til det enkelte barns forudsætninger og behov.

I Odder kommune har vi besluttet:

At alle børn skal have den optimale sprogstimulering igennem tidlig opsporing og indsats, da et godt sprog ligger til grund for dygtige læsere.

Det er derfor besluttet, at alle børn sprogvurderes når de er 2 år og 10 måneder ved hjælp af kompetencehjulet. Desuden bliver 30% af alle børn screenet med ministeriets sprogtest, når de er 3 år og 4 måneder og når de er 4 år og 4 måneder testes de med kompetencehjulet.

Illustration af lup

Vejledning og inspiration til sprogvurdering

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_48671/cf_202/Sprogvurdering_-_Inspirationsmateriale.PDF

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_48670/cf_202/Sprogvurdering_-_Vejledning.PDF

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_48669/cf_202/Sprogvurdering_-_St-ttemateriale.PDF