3-4 år

Det kan barnet

 • Har et ordforråd på op til 1500 ord.
 • Taler i sætninger på seks-otte ord.
 • Bruge grammatiske former som nutid (danser), datid (dansede), fremtid (vil danse) og førfremtid (havde danset).
 • Har flere informationer i en sætning.
 • Tælle til fem.
 • Kan lette rim og remser udenad.
 • Føre samtaler med sig selv.
 • Skal kunne gentage syv stavelser (f.eks. Jeg spiller på et klaver) eller tre tal.
 • Kan genkende og benævne farver

Sådan kan du støtte barnet

 • Hav lange samtaler med dit barn om, hvad I laver uanset om I vasker tøj, handler ind, går hen til børnehaven eller er i zoologisk have.
 • Læs lette bøger med barnet hver dag og tal sammen om det, I læser. I kan spørge på biblioteket, hvis I er i tvivl om, hvilke bøger, der passer til dit barn.
 • Du kan læse om Dialogisk Læsning her
 • Leg små huskelege f.eks. når I handler ind; Barnet kan f.eks. huske to eller tre ting, I skal købe.
 • Leg med rim og remser, syng fagtesange og lav puslespil