12-18 mdr.

Det kan dit barn

 • Agere på simple opfordringer f.eks. Kan du finde bolden?.
 • Genkende navne på mest kendte genstande, f.eks. sut, ske, bold, kat.
 • Forstår flere ord og siger selv enkelte ord, f.eks. mad, mor.
 • Kan sige lyde, der i tonefald meddeler tilhøreren noget, f.eks. Se, hvor spændende.
 • Lave ´lyd-ord´, f.eks. pip pip, nen-nen, ba-bu, bum.
 • Bruge ca. 18 ord.
 • Sige de betydningsbærende ord (navneord/udsagnsord). f.eks. op, far, kører, danser.
 • Interessere sig for billeder (billedforståelse).
 • Udvælge og benævne enkelte genstande på billeder, f.eks. mor, vov, bil, bold, kop.
 • Gentage nye ord (imitere).
 • Begynde at sætte to ord sammen i små sætninger: op mor (jeg vil gerne op til dig mor), mere mad, av falder.
 • Så småt begynde at forstå at noget er fraværende f.eks. at far er på arbejde, at hunden er ude i haven.
 • Udpege enkelte kropsdele f.eks. arm, numse, øje, ører, mund.
 • Kombinere ord og gestik f.eks. slår ud med armene og siger mor henne?

Sådan kan du støtte dit barn

 • Du kan starte små rollelege f.eks. give dukken mad, putte bamse, servere te, ringe til pizzabuddet osv.
 • Du kan give barnet nye ord.
 • Du kan gentage barnets udsagn i korrekt form men uden at rette barnet. Hvis barnet f.eks. siger ha nan kan du sige. Vil du have en banan? Her er en banan.
 • Du kan sætte ord på følelser f.eks. Du er rigtig ked af det. Åh, du er ked af det. Kom op til far. Så trøster jeg dig. Eller, Ella er glad. Ella griner.
 • Du kan sætte ord på bevægelser, når I f.eks. Hopper, gynger, rutscher f.eks. hoppe, hoppe, hoppe eller gynge, gynge.
 • Du kan variere din stemme, så jeres samtale bliver mere spændende.
 • Du kan imitere lyde i dagligdagen, f.eks. fuglen, der kvidrer, hunden, der gør, ambulancen osv.
 • Du kan fortælle dit barn, hvad du laver f.eks. Far går lige ud henter et glas vand. Mor går lige på toilettet.
 • Kigge på billeder af kendte ting og personer fra dagligdagen sammen med dit barn.
 • Lade være med at sige Kan du sige….Det appellerer ikke til ligeværdig dialog.
 • Give dit barn tid til selv at færdiggøre ord og sætninger.
 • Koncentrere dig om det, dit barn fortæller. Du kan huske på, hvor svært det er at lære nye ord og at der skal rigtig mange gentagelser til.
 • Du kan stille spørgsmål som Kan du finde bamse? Hvor er storebror henne?