18-24 mdr.

Det kan dit barn

 • Forstå enkle instrukser.
 • Være nysgerrig på genstandes navne og spørger ofte Hvad er det?
 • Udpege ca. 10 legemsdele.
 • Sige flere ord og begynder at bruge to-tre ords sætninger f.eks. A far henne? (Hvor er far henne?).
 • Begynde at sige sit eget navn og benævner sig selv med navn.
 • Kan kende forskel på stor og lille.
 • Bruge op til 250 ord.
 • Begynde at udtrykke følelser ved hjælp af ord, f.eks. sur, græder.
 • Genkende bevægelser i billeder, f.eks. hvor er drengen, der cykler.
 • Kende nogle forholdsord (f.eks. op, under, i)
 • Kigge i billedbøger og komme med små responser til det, det ser.
 • Kan tælleremsen 1-2-3.

Sådan kan du støtte dit barn

 • Du kan give dit barn små opgaver f.eks. Kan du sætte koppen på bordet? Kan du give dukken sutten osv.
 • Du kan sætte ord og begreber på daglige aktiviteter.
 • Du kan synge fagtesange f.eks. Hjulene på bussen drejer rundt, Bager bro han bager boller. Spørg evt. dit barns dagplejer/pædagog, hvilke sange de synger.
 • Du kan lege med ord og enkle rim og remser.
 • Du kan lave daglige rutiner med sproglige gentagelser f.eks. Nu skal vi spise? Nu skal vi ud at gå tur. Hvor er flyverdragten henne? Hvad skal du have på? Sko, ja, dem må vi hellere finde.
 • Vær opmærksom på, at barnet forstår meget mere, end det kan sige.
 • Du kan udbygge med flere begreber, f.eks. ”Hun græder, ja hun er ked af det”, ”Hun er glad, hun griner”.
 • Du kan kigge i billedbøger hver dag sammen med dit barn, f.eks. med billeder fra barnets hverdag.
 • Du kan stille spørgsmål på en måde, så barnet ikke kun kan svare ja eller nej f.eks. Hvor skal du hen? Hvad spiser du?