Litteratur

Arnbak, Elisabeth og Ina Borstrøm. (2008) VAKS - Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip, Spion. Gyldendal

Brostrøm, Ina og Dorthe Klint Petersen. Den første læsning. Lærebogssystem fra Alinea)

Elbro, Carsten. (2012) Læsevanskeligheder. Gyldendal

Fibiger, J. og Jørgensen, M. (2016) Tæt på literacy. Hans Reitzels Forlag

Jandorf, Birgit Dilling og Inga Thorup Thomsen. (2016) Ordblindhed i grundskolen - Et inspirationsmateriale. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Roe, Astrid. (2010) Læsedidaktik - efter den første læseundervisning. Klim

Nota: nota.dk

Ordblindetesten: uvm.dk > ordblindetest

Ordblindetesten, vejledermodul ordblindetest.nu > vejleder

Socialstyrelsen, socialstyrelsen.dk > kendetegn ved ordblindhed

Undervis.dk (Marie Korsgaard, Mette Baden Henriksen, Martin Holm)

Vejledning til Børnehaveklassen

Vejledning til sproglig udvikling

Fælles mål - dansk, fagenes læseplaner og vejledninger
emu.dk

http://indskoling.blogspot.dk (en lærers/konsulent ved CFU Nordjylland erfaringer og ideer)

Praksisrettet publikation - Læseforståelse og faglige læsekompetencer https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/laesning/2014-praksisrettet-publikation-laeseforstaaelse-og-faglige-laesekompetencer