Test og Evaluering

Nationale test i dansk læsning (obligatorisk)
I 2., 3., 4., 6. og 8. klasse afholdes der nationale test i dansk læsning. Testen afdækker tre profilområder; sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Der arbejdes systematisk og målrettet med resultaterne af de nationale test blandt andet ved læsekonferencer. (Se afsnit: Anbefalinger omkring brug af evaluering og test.)

Øvrige evalueringsmuligheder
1. klassetrin: OS64 og LUS-skemaet
2. klassetrin: OS120 og LUS- skemaet
3. klassetrin: SL60, ST3 og LUS-skemaet
4. klassetrin: ST4
5. klassetrin: ST5
6. klassetrin: ST6 og TL1
7. klassetrin: ST7 og TL2
8. klassetrin: ST8
9. klassetrin: FSA i læsning og FSA i retskrivning

Anbefalinger omkring brug af evaluering og test
Læsekonferencer

0. klasse:
Der afholdes klassekonference i slutningen af 0. klasse med deltagelse af børnehaveklasselederen, primærpædagogen, kommende klasselærere/faglærere og den pædagogiske leder.
Klassen gennemfører Ministeriets sprogvurdering i Rambølls Hjernen&Hjertet (obligatorisk).

1. klasse:
Der afholdes klassekonference i slutningen af 1. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder, klassens lærere og primærpædagog. Inden konferencen har læsevejlederen sammen med dansklæreren lavet Ordlæseprøve 1 med klassen.

2. klasse:
Der afholdes klassekonference i slutningen af 2. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder, klassens lærere og primærpædagog. Inden konferencen har den nationale test for dansk læsning 2. klasse været afholdt.

3. klasse:
Der afholdes klassekonference i slutningen af 3. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder, klassens lærere og primærpædagog samt eventuelt nye lærere i kommende 4. klasse. Inden konferencen har læsevejlederen sammen med dansklæreren lavet Sætningsprøven 2 med klassen.

 

4. klasse:
Der afholdes klassekonference i slutningen af 4. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder, klassens lærere og primærpædagog. Inden konferencen har den nationale test for dansk læsning 4. klasse været afholdt.

5. klasse:
Der afholdes klassekonference i slutningen af 5. klasse med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder og klassens lærere. Inden konferencen har læsevejlederen og dansklæreren lavet en Tekstlæseprøve med klassen.

7. klasse:
Der afholdes klassekonference i starten af 7. klasse med deltagelse af den pædagogiske leder, læsevejleder samt klassens lærerteam. Konferencen afholdes med udgangspunkt i testresultatet af den nationale test for dansk læsning for 6. klasse samt beskrivelserne af elevernes læsefærdigheder ved overgangen til 7. klasse.

8. klasse:
Der afholdes klassekonference i april/maj med deltagelse af pædagogisk leder, læsevejleder samt klassens lærere. Inden konferencen har den nationale test i dansk læsning været afholdt. Til denne konference tages der stilling til eventuelle særlige forhold omkring afgangsprøverne i 9. klasse.

Dagsorden til konferencen i forhold til læsning:
1. Læsevejlederen beskriver resultatet af den aktuelle læsetest og dette sammenholdes med lærernes vurdering af elevernes læse/skrivefærdigheder.
2. Der kan arbejdes med følgende spørgsmål i forhold til den fortsatte læseudvikling:
● Hvordan kan der arbejdes med læse- skriveudvikling i fagene?
● Hvordan kan forskellige læse- skrivestrategier anvendt?
● Hvilke initiativer kan der taget i forhold til de dygtige og hurtige læsere?
● Hvilke initiativer kan der taget i forhold til de langsommere og usikre lærere?
● Hvordan kan forældrene inddraget?
3. Tiltag i forhold til:
● Elever der har brug for større udfordringer
● Elever der har brug for lidt ekstra hjælp
● Elever der har brug for en særlig indsats