Ungdomsuddannelse

Fra skole til ungdomsuddannelse.

I forbindelse med overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse kan der i uddannelsesplanen, som danner grundlag for en ansøgning til en ungdomsuddannelse, beskrives eventuelle vanskeligheder vedr. læsning og skrivning fx behov for kompenserende læse- skrivestøtte.

Elevens karakterer ved afgangsprøven er sammen med beskrivelserne i uddannelsesplanen dokumentation for elevens læse- skrivekompetencer, som der kan tages hensyn til ved optagelse på en ungdomsuddannelse.