Borgerrådgivningen

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til at give god borgerservice.

Se en kort video om, hvad det er borgerrådgiveren kan hjælpe dig med:

Odder Kommunes borgerrådgiver Karin Lambert
Klik på billedet for at afspille videoen. Filmen vises på Youtube

Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Borgerrådgiveren skal gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage over forhold, der vedrører kommunen samt medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Med Borgerrådgiveren vil borgerne kunne

 • få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen
 • få information og rådgivning om, hvordan man klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle en given klage
 • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag
 • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres
 • anmode Borgerrådgiveren om at deltage som bisidder, hvis der er en samtale, borgeren er utryg ved, og hjælpe borgeren med at forberede sig til samtalen, og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen
 • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis man har oplevet diskrimination i kommunen

Omvendt vil borgerrådgiveren ikke kunne behandle klager over

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
 • ansættelsesforhold i kommunen
 • forhold, som andre klageinstanser tager sig af

Borgerrådgiveren er en del af den fælleskommunale borgerrådgiverfunktion, der også omfatter Randers, Favrskov, Norddjurs, Skanderborg, Horsens og Skive kommuner

Borgerrådgiveren er uafhængig af de stående udvalg, Borgmesteren og forvaltningen. Borgerrådgiveren refererer til Byrådet, men vil i udøvelsen af sit hverv fungere uafhængigt heraf. Byrådet kan dog pålægge borgerrådgiveren at gennemføre undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder. 

Kontakt borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren træffes på tirsdage og onsdage på Odder Kommunes Rådhus. Det er en god ide at lave en forudgående aftale, hvis man gerne vil have et personligt møde med borgerrådgiveren.

Karin Lambert kan kontaktes på mailadresse: borgerraadgiver@odder.dk og på direkte telefonnummer 3056 7751.

Borgerrådgiveren træffes kun efter aftale på Odder Rådhus i ugerne 29 og 32.
Borgerrådgiveren holder helt lukket i uge 28 og i perioden fra 18. juli til og med uge 31.
Der kan i perioden lægges besked på telefonsvarer og mail – det samme gælder henvendelser via sikke post.

Hvis du skal sende følsomme eller fortrolige data til borgerrådgiveren skal du sende via Digital Post på borger.dk

Borgerrådgiverens beretning 2020

Borgerrådgiverens beretning 2021

Borgerrådgiverens beretning 2022

Vedtægt for Borgerrådgiveren 

Regler for databeskyttelse ved henvendelser til Borgerrådgiveren


Borgerrådgiver Karin Lambert