Hvad er Fritidspasordningen?

I Odder Kommune er Fritidspasordningen todelt. Den er først og fremmest et vejledningstilbud til børn og unge, som ikke allerede er forenings- eller Musikskoleaktive.

De kan få hjælp til:

  • at udvælge den rette aktivitet, der passer til barnet/den unge
  • at inddrage forældre eller familie
  • at få kontakt til foreningen/Musikskolen og få planlagt et individuelt startforløb

Hvis økonomien er en udfordring, kan børn/unge i forbindelse med et vejledningsforløb også få betalt deres kontingent, deres startudstyr og/eller et stævne/en lejr med aktiviteten.
Endvidere kan børn og unge, der allerede deltager i aktiviteter i en forening uden at betale kontingent, deltage.
Børn og unge, der får betalt kontingent af en anden kommunal eller permanent ordning, kan ikke deltage. Det gælder således, at alle, der selv kan sørge for finansiering af fritidsaktiviteten på anden vis, selv skal sørge for det.

Hvem er Fritidspasordningen for?

Fritidspasordningen er et tilbud til børn og unge, der ikke allerede er forenings- eller Musikskoleaktive og som skønnes at blive beriget af at indgå i et inkluderende fællesskab i deres fritid.
Det betyder: 
fx. børn og unge, hvis forældres økonomi betyder, at de ikke kan deltage i et fritidstilbud.
- fx. børn og unge, hvis forældre ikke kender og forstår værdien af at komme i et fællesskab.
- fx. børn og unge, der har forskellige udfordringer, der gør, at de ikke tidligere har følt sig velkommen eller parat til at deltage i et fællesskab i fritiden.

Fritidspasordningen er således for børn og unge:
- der ikke allerede er forenings- eller Musikskoleaktive
- der allerede deltager i aktiviteter i en forening uden at betale kontingent
- der får betalt dele af eller eller hele kontingentet af en midlertidig ordning, fx gennem Fritidspuljen ved Dansk Flygtningehjælp her. 

Hvordan kommer man med i Fritidspasordningen?

Fritidspasordningen starter altid med et vejledningsforløb, hvor barnet/den unge bl.a. får hjælp til at vælge den rette aktivitet og hjælp til opstarten.
En fagperson eller en forening igangsætter efter aftale med forældrene et vejledningsforløb for barnet/den unge omkring valg af fritidsaktivitet, kontakt til foreningen og aftale om de første møder i foreningen. Vejledning sker derfor i et samarbejde mellem barnet/den unge, fagpersonen,
forældre/værge og foreningen. Oplever barnet/den unge efter nogle gange, at det ikke er den rigtige aktivitet, hjælper fagpersonen med at finde en anden aktivitet, der prøves af indtil det rigtige match er fundet. Når barnet/den unge har prøvet aktiviteten nogle gange og ønsker at fortsætte, betaler forældrene kontingent, hvis de kan. Er der brug for økonomisk hjælp til kontingentet, søges det af foreningen, når aktiviteten er valgt, dvs. at foreningen står for ansøgningsprocessen.

Hvem står for et vejledningsforløb?

Fagpersoner i Odder Kommune, der er tæt på barnet/den unge i hverdagen, igangsætter oftest et vejledningsforløb. Fagpersoner kan fx være lærer, pædagog, sundhedsplejerske, SSP-konsulent, familierådgiver eller terapeut. En forening kan også igangsætte et vejledningsforløb efter aftale med forældrene.

Hvordan foregår betalingen for kontingent?

Når et barn eller en ung har valgt en aktivitet og forældrene ikke selv kan betale, sender foreningen en indstilling til Odder Kommune om at få betalt for kontingent og evt. udstyr og lejre/stævner. Indstillingen udfyldes sammen med forældrene og inkluderer også en samtykkeerklæring, der skal underskrives af forældrene.

Når Odder Kommune modtager anmodningen, betales kontingentet direkte til foreningen, hvis barnet/den unge ikke er registreret i andre foreninger eller Musikskolen.

Hvilke foreninger og Musikskoler er med i fritidspasordningen?

Alle folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Odder Kommune kan være med. Odder Musikskole og Den Kreative Skole er også med i fritidspasordningen.
Private udbydere er ikke en del af fritidspasordningen.

Se listen over foreninger, der er med i Fritidspasordningen.

Hvordan kan nye foreninger komme med i ordningen?

Alle folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Odder Kommune kan være med. 
Folkeoplysende foreninger, der ønsker at være med i fritidspasordningen, skal have en eller flere repræsentanter på workshop i ”Den gode velkomst”. Det er gratis at deltage på workshoppen, der tager tre timer. Ligeledes skal hver forening udpege en foreningskontakt, der kan kontaktes i vejledningsforløbet.

Kontakt Malene Lykke Scharling på malene.lykke@odder.dk, hvis I som ny forening vil høre mere om ordningen og har lyst til at være med. 

Hvor længe gælder et fritidspas?

Der kan være stor forskel på sæsoner i hver forening og fritidspasset gives til én aktivitet i et år uagtet om aktiviteten er delt op i flere sæsoner. Får et barn/en ung betalt sit kontingent gennem Fritidspasordningen kan der inden for det år også søges om økonomisk hjælp til udstyr og stævne/lejr,
der er en del af aktiviteten.

Ny sæson for barn/ung der allerede er med i Fritidspasordningen

Børn og unge, der har fået betalt kontingent gennem Fritidspasordningen og gerne vil fortsætte i samme forening, kan nemt gensindstilles af foreningen til igen at få betalt kontingentet.
Det er foreningen, der genindstiller, med samtykke fra forælder, hvis barnet/den unge ikke er myndig