Fritidspas

Fritidspasordningen i Odder Kommune er for børn og unge i alderen 6-25 år (fra 0. klasse) i Odder Kommune, der ikke er forenings- eller musikskoleaktive.

Formålet med Fritidspasordningen er, at alle børn og unge har mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i fritiden. Fritidspasset skal gives, når økonomi er en barriere for barnets manglende deltagelse i fritidsaktiviteter eller hvor det skønnes at deltagelse i en fritidsaktivitet vil kunne være afgørende for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling.

Fritidspasordningen indeholder vejledning til barnet/den unge, en mulighed for økonomisk hjælp til kontingent, udstyr og lejre/stævner samt kompetenceudvikling af foreningerne.

Foreninger i fritidspasordningen
Følgende foreninger er allerede med i Fritidspasordningen og er klædt på til at tage godt imod nye børn og unge.

Gymnastik Odder Gitte Schelling kontakt@gymnastikodder.dk
HOIF Fitness Else Marie Frederiksen elsemarief52@gmail.com
Odder Karate Henriette Jensen odder.karate@gmail.com
DUI- Leg og Virke Aage Rothmann aage@rothmann.nu
Odder Garden Kurt Sørensen formand@oddergarden.dk
Odder Håndbold Gitte Morbjerg oh.formand@gmail.com
OIGF Fodbold Kirsten Eriksen Petersen kontingentadm@odderfodbold.dk
ØFUG Mai-Britt Nielsen famnielsen@123dk.dk
Bokseklubben Vitus Odder Christian Munch Svendsen cmunchs@gmail.com
Odder Roklub Michael Brandt odderroklub.uro@gmail.com
Hou Bådelaug Birgit Liv Hansen formand@housejlklub.dk
Gylling Sport og Idræt Rasmus Rosenberg rosenberg0101@live.dk
Odder Rugby Klub Nadine Merete Witt Larsen nadinewitt@live.dk 
Hundslund IF Anja Overgaard anja.overgaard@hotmail.com
Odder Svømmeklub Kontakt kontakt@oddersvoem.dk
DDS Stærk Odder Nuka Buck-Hansen nuka@buck-hansen.dk

Hvad er Fritidspasordningen? 

For de Folkeoplysende Foreninger i Odder Kommune 

For de Folkeoplysende Foreninger i Odder Kommune