Parcelhusgrunde på Torupvej i Hundslund

Udsigt over Torupvej
Området til parcelhusgrunde på Torupvej


Oversigtskort over torupvej

Oversigtskort til parcelhusgrunde på Torupvej

Følgende grund er til salg

Nr. 32
Grundareal 827 m2
Pris kr. 351.000

Video

Borgmester Uffe Jensen om parcelhusgrunde i Hundslund
Videoen afspilles på Youtube

Købstilbud

Salgsbetingelser

Tillæg til salgsbetingelser

  • Tillæg til salgsbetingelser
    Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, f.eks. skelpæle, opkørsler, snerydning, byggetilladelser. Der er desuden information om færdiggørelsesarbejdet af byggemodningen.

Deklaration om forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler

Lokalplan

Arealstørrelse og målsat skellinier

Dræn

Odder Kommune har etableret et dræn til afvanding af overfladevand på grund nr. 32. i januar måned 2007.
Drænet kan fjernes ved et kommende byggeri.

Odder Kommune har ikke andre oplysninger om dræn i udstykningsområdet.

Højdekurve

Jordbundsundersøgelser


Kloakstik

Ledningsplan

Måleblad over skelpæle, incl. koordinatliste

Oversigtskort

Vejstatus

Oplysninger om placering af stikledninger, måleblade, samt terræn højdekort fremsendes til de kommende ejere.

Odder Kommune har ingen oplysninger om dræn i udstykningsområdet.