EAN-numre

Alle kommunens leverandører skal sende deres fakturaer elektronisk.

Fakturaen skal være forsynet med det EAN-nummer, der tilhører den institution eller afdeling, som skal betale fakturaen.

Odder Kommunes betalingsfrist på e-faktura er 30 dage.

Herunder finder du en oversigt over institutioner og afdelinger - og deres EAN-numre:

 • Borgerforløb 5798006128808

 • Borgerservice 5798006128549

 • Børne- og familiecentret 5790000408528

 • Børnehuset Vennelund 5790000408283

 • Den integrerede inst. Bifrost 5790000408313

 • Dagplejekontoret 5790000408344

 • Egholmgård Fritidscenter 5790000408375

 • Fabos 5798006128839

 • Forebyggelse & rusmidler 5790000343157

 • Fælles Drift & Service 5790000408351

 • Gylling Skole & Børnehus 5790000408382

 • Handicap, Psykiatri & Udsatte 5798006128563

 • Hjælpemidler 5798006128747

 • Hou Skole og Børnehus 5790000408399

 • Hundslund Skole og Børnehus 5790000408412

 • Jobcenter Odder 5798006128556

 • It & Indkøb 5798006128853

 • Kommunale bygninger 5798006128617

 • Krible Krable Huset 5790000408696

 • Ledelse & Udvikling 5798006128587

 • Løn & Økonomi 5798006128518

 • Odder Bibliotek 5790000408467

 • Odder Kommunale Ungdomsskole 5790000408443

 • Odder kommunale Tandpleje 5790000408450

 • Odder Kommunes skolebiblioteker 5798006128785

 • Odder Musikskole 5790000408429

 • Parkvejens Skole 5790000408504

 • Saxild Skole & Børnehus 5790000408573

 • Sundhed og Omsorg 5798006128730

 • Teknik, Byggeri 5790000408672

 • Teknik, Miljø 5798006128495

 • Teknik, Plan 5790000408634

 • Tunøfærgen 5790000408580

 • Tunø Skole 5790000408399

 • Ungeenhed 5790000408641

 • Vejledning & Mestring 5790000408559

 • Vestskolen med afdelingerne:
  - Skovbakken 5790000408597
  - Vestermarken 5790000408665

 • VitaPark Odder 5798006128822

 • UdviklingOdder 5798006128778

 • Åhusene 5790000408276