Støttepersoner - ansatte i Borgerservice

Denne side henvender sig til lønmodtagere, som er ansat af Borgerservice, til at yde støtte til borgere efter Serviceloven (SEL).

Det drejer sig om følgende ansættelsesforhold:

  • Hjemmevejledere (SEL §85)
  • Handicaphjælpere (BPA) (SEL §96)
  • Ledsagere (SEL §97)
  • Kontaktperson for døvblinde (SEL §98)
  • Kontaktperson for sindslidende (SEL §99)
  • Plejefamilie (SEL §107)

Sagsbehandleren i Borgerservice informerer om, hvilke indberetningslister og skemaer der skal bruges i den konkrete ansættelse.
 
Indberetningslister og skemaer åbnes og printes ud, og udfyldes i hånden. Hvis du har mulighed for at scanne den underskrevne indberetningsliste ind, kan den også sendes digitalt. Se nederst på siden hvordan du sender den.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Borgerservice på adressen borgerservice@odder.dk eller på tlf.nr. 8780 3333