Kort til parkering

Når du kommer til Odder, skal du være opmærksom på parkeringsforholdene. Derfor får du her et overblik over, hvor du kan parkere (markeret med grønt). De røde streger viser, hvordan du kommer fra p-pladserne til rådhusets hovedindgang.

Bemærk, at Kvickly og Løvbjerg helst ikke ser at besøgende til rådhuset parkerer på de p-pladser, der er i forbindelse med deres indgange. Derfor er disse pladser IKKE markeret med grønt.

Parkering i Odder er gratis.