Infostandere ved indfaldsvejene

De er opstillet tre Infostandere ved indfaldsvejene til Odder. De bliver brugt til at reklamere for bl.a. kulturelle arrangementer og offentlig information.

Skærmene er tre meter høje og to meter brede, og de vil blive set af ca. 9000 trafikanter hver dag. De kan vise op til ti rullende spots af gangen

Infotavlen på hjørnet af Banegårdsgade og Sønderbakken.
Infotavlen på hjørnet af Banegårdsgade og Sønderbakken.

Pylonerne er placeret disse steder 

  • På Århusvej, ved den nordlige indkørsel til Odder
  • På hjørnet af Banegårdsgade og Sønderbakken
  • På hjørnet af Rosensgade og Sønderbakken

Det er Odder Kommune, der ejer de tre nye infostandere, og købet er finansieret gennem leasing over en seks års periode. I det daglige er det Køb Odder, der administrerer skiltene, hvor foreninger, skoler, institutioner mv. kan informere om sportsevents eller kulturelle begivenheder, hvor alle byens borgere kan deltage.

Kontakt Odder Avis for at booke infostanderne eller høre mere på

Lejen udgør 1500 kr. for én uge og 2500 kr. for to uger.

Derudover skal man betale Odder Avis et honorar for arbejdet med den grafiske opsætning – og avisen vil også opkræve et gebyr for det praktiske arbejde med at få lagt opslaget på pylonerne. Disse to gebyrer beløber sig i alt til ca. 950 kr

I samarbejdsaftalen mellem Køb Odder og Odder Kommune, er det bestemt, at et evt. overskud på driften skal bruges til at markedsføre Odder Kommune.