Borgerforslag

Du har mulighed for at få indflydelse på den politiske dagsorden ved at komme med forslag, som kan tages op af Byrådet. Du kan også stemme for andres forslag. Her kan du oprette dit forslag:

Indsend dit forslag

Dit navn bliver synligt for andre.

Din e-mail bliver ikke synlig for andre.

Din adresse bliver ikke synlig for andre.

Giv dit borgerforslag en sigende overskrift.

Skriv hvad forslaget handler om, og hvorfor det er en god idé.

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer og behandler Odder Kommune dit navn, e-mail (og adresse). Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes. Oplysningerne bliver gemt i 6 måneder.

Felter med (*) skal udfyldes

Retningslinjer for borgerforslag

Alle borgere over 15 år i Odder Kommune har mulighed for at stille forslag, som de gerne vil have Kommunalbestyrelsen til at drøfte. Et forslag skal have 358 stemmer fra borgere i kommunen for at komme til behandling i Kommunalbestyrelsen. Det svarer til halvdelen af det antal stemmer, det krævede for at få et mandat i Odder Byråd ved det seneste kommunalvalg i 2017.

Dit forslag skal handle om kommunens anliggender og dermed have relevans for de typer af opgaver, som kommunen løser. Dit forslag må ikke være et forslag, som Kommunalbestyrelsen/Byrådet allerede har behandlet og truffet beslutning om.

Forslagene skal derudover overholde dansk lovgivning og eksempelvis ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Et forslag publiceres først, når forvaltningen har vurderet, at disse kriterier er overholdt.

Når du stiller et forslag, skal du oplyse dit fulde navn, din adresse og din e-mail. Dit navn vil fremgå sammen med dit forslag.

Et forslag udløber seks måneder, efter det er oprettet.

Hvis du ønsker at støtte et forslag, som en borger i kommunen har stillet, har du mulighed for at stemme på det. Du skal bo i Odder Kommune og være over 15 år for at kunne stemme på et forslag.

Når du stemmer, skal du oplyse dit fulde navn, adresse og e-mail. Oplysningerne vil ikke være synlige for andre. Der bliver løbende foretaget kontrol af, at dem, som stemmer på et forslag, er borgere i Odder Kommune og over 15 år.

Du kan stemme én gang på hvert forslag. Får et forslag opbakning fra 358 borgere i Odder Kommune, vil forslaget komme på Byrådets dagsorden på et af de månedlige møder, hvor Kommunalbestyrelsen vil drøfte forslaget. Hvis Kommunalbestyrelsen kan støtte forslaget, træffes der beslutning om den fremadrettede proces.
Kan Kommunalbestyrelsen ikke bakke op om forslaget, er den politiske behandling af det borgerforslag tilendebragt

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerforslag.

Inden du opretter eller støtter et borgerforslag, skal du give samtykke til, at Odder Kommune må behandle dine personoplysninger. Du skal ligeledes acceptere Odder Kommunes privatlivsinformation. Både samtykkeerklæring samt privatlivsinformation kommer automatisk frem, når du ønsker at oprette eller støtte et borgerforslag.

Et forslag udløber seks måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 358 stemmer inden for seks måneder, og dermed kommer til drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, senest seks måneder efter forslaget er færdigbehandlet.

Gå til borgerforslag og afgiv din stemme

Load More