Om Business Region Aarhus

Business Region Aarhus består af de 12 østjyske kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus.

Business Region Aarhus består af de 12 østjyske kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus. Tilsammen en million østjyder – en halv million arbejdspladser – og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Bag netværket af de 12 kommuner står 12 byråd og en lang række samarbejdspartnere fra erhvervsliv, organisationer og videninstitutioner, som samarbejder om at styrke produktiviteten og væksten i Østjylland.

Vores erhvervsmæssige styrkepositioner er industriproduktion, fødevareinnovation samt informations- og kommunikationsteknologi.

Formandskabet, som Aarhus Kommune er fast medlem af, tegnes af borgmestrene fra tre af de 12 kommuner. Formandskabet tegner Business Region Aarhus udadtil.

Læs mere på: