SFO & klub

Skolefritidsordninger (SFO)

Alle folkeskoler i Odder Kommune har tilknyttet en skolefritidsordning også kaldet SFO.

I skolefritidsordningerne optages børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Barnet kan optages fra dag til dag efter ansøgning. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den næstkommende 1. i en måned.

Hvis man flytter til en anden kommune kan forældrene vælge at bevare en skolefritidsordnings-plads i Odder Kommune.

I Odder Kommune har vi indført tidligt SFO. Det betyder, at alle skolestartende børn automatisk skifter til SFO d. 1. april i det år, hvor de starter i skole. Ved ind- eller udmeldelse af SFO på andre tidspunkter af året, skal indmeldelsen ske via Digital Pladsanvisning

Klub

Odder Fritidsklub

KlubVest

Læs mere om KlubVest på Vestskolen afd. Vestermarken  

KlubØst

Parkvejensskoles fritidstilbud til børn i 4 - 6 klasse hedder KlubØst.

Klubben holder til i Ungdomsskolens klublokaler og har åbent mandag - torsdag fra kl. 14-17 og fredag fra kl. 14-16.

Tilmelding sker via Den digitale pladsanvisning.

Kontakt til klubben: 23 70 03 81.
Leder: Rikke Søgaard - rikke.soegaard@odder.dk  Telefon: 29 48 56 20.


Junior-klubber i oplandet

Nogle oplandsskoler har junior-klub og henvendelse skal ske til skolen.

Priser for pasning

Rammer for tilsyn

I Odder Kommune anvendes principperne for tilsyn med dagtilbud, som grundlag for tilsyn med klubtilbud.