Barnets forudsætninger for at lære sprog

Børns sproglige udvikling i løbet af de første år kan betragtes som lidt af et mirakel; Børnene lærer sig sprogets lydsystem, alle de mange ord, den avancerede grammatik og de kulturelt bestemte regler for kommunikation og sprogbrug. Men hvordan kan de det?

Illustration