4-5 år

Det kan dit barn

 • Taler uden udtaleændringer.
 • Siger sætninger på seks ord eller mere.
 • Har et ordforråd på op til 2000 ord.
 • Fortælle om oplevelser.
 • Kan tælle til ti.
 • Stille spørgsmål med Hvorfor? og Hvordan?
 • Kan forstå årsagssammenhængen i tre sammenhængende billeder (Hvad skete først? Hvad skete så? Hvad skete til sidst?)
 • Kan rime og lege med ord – også de lidt frække ord.
 • Kan benævne mindst fire farver.
 • Kan sortere ting i kategorier f.eks. mad, legetøj, køretøjer, dyr.
 • Kan gradbøje tillægsord f.eks. mindste, længste

Sådan kan du støtte dit barn

 • Læse bøger med lidt tekst sammen med dit barn hver dag. Husk at tale sammen om det, I læser og om billederne. Du kan få ideer til egnede bøger hos bibliotekaren på biblioteket. Du kan læse om metoden Dialogisk Læsning her
 • Lad dit barn fortælle om sine tegninger Lege med rim og remser.
 • I kan lave puslespil, spille memory og spil med lette regler.
 • Lær dit barn at sige sit navn, sit efternavn og sin adresse.
 • Snak om modsætninger f.eks. stor/lille, tyk/tynd, langsom/hurtig.
 • Stil spørgsmål med hv-ord, som opfordrer barnet til at svare mere end ja eller nej.
 • Leg 1000 spørgsmål til professoren f.eks. Hvad tænker jeg mon på. Det er et insekt. Den er rød med sorte prikker.
 • Lær barnet overbegreber eller kategorier; Snak f.eks. om, hvor mange slags frugter, der er. Eller spørg, Hvor mange slags fodtøj kender du?