Odder Retshjælp

Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor frivillige advokater og advokatfuldmægtige yder gratis, mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål.

Alle borgere kan – uanset indkomstforhold – henvende sig i Advokatvagten. Henvendelsen er helt anonym, og der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag.

Advokatvagten, der til formålet har lånt et lokale på Odder Rådhus.

Odder-advokaterne yder gratis retshjælp den anden torsdag i måneden kl. 15.30 - 17.00. Dog er der lukket i maj, juli og december 2024.

Datoer i 2024 er:

  • Torsdag d. 11. januar 2024
  • Torsdag d. 8. februar 2024
  • Torsdag d. 14. marts 2024
  • Torsdag d. 11. april 2024
  • Torsdag d. 13. juni 2024
  • Torsdag d. 8. august 2024
  • Torsdag d. 12. september 2024
  • Torsdag d. 10 oktober 2024
  • Torsdag d. 14. november 2024

Advokatvagten kan kontaktes ved personligt fremmøde på Odder Rådhus.

Der ekspederes i den rækkefølge, man møder op